Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

Broken Memories

W II wydaniu „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej”, które ukazało się jesienią 2018 roku jest zamieszczona publikacja pn. BROKEN MEMORIES.

Możesz ją obejrzeć tutaj: http://jewish.kutno.free.fr/docs/BM/BM.pdf

To bardzo ważny dokument dla Kutna, który daje nam wyobrażenie, jak wyglądały macewy na cmentarzu żydowskim w Kutnie. Członkom Grupy Żydowskiej z Kutna udało się wykonać komputerową rekonstrukcję fragmentów macew, poskładano w całość fragmenty, odczytano je i przetłumaczono na język angielski.

Ogromne podziękowania kierujemy pod adresem pana Josepha N. Kutnera, który wyraził zgodę na nieodpłatne zamieszczenie tej wykonanej pod jego kierunkiem publikacji w naszej książce.

Poniżej zamieszczamy wstęp napisany przez Josepha Kutnera do tej publikacji, byście się Państwo zorientowali, ile pracy włożyli potomkowie kutnowskich Żydów, by przywrócić pamięć o zmarłych Żydach pochowanych na kutnowskim cmentarzu i byście zajrzeli na stronę internetową, gdzie Joseph Kutner zamieścił publikację o macewach z kutnowskiego cmentarza żydowskiego…

Wstęp

Zdjęcia nagrobków powstały ze zdjęć fragmentów pozyskiwanych od lat 80-tych przez mieszkańców Kutna, mianowicie przez byłych dyrektorów Muzeum Regionalnego w Kutnie tj. śp. Andrzeja Urbaniaka oraz pana Pawła Szymczaka. Przez lata niestrudzonej pracy odzyskano siedemset fragmentów z okolicznych murów i chodników. Zgromadzone fragmenty czyszczono, katalogowano, fotografowano i umieszczano w magazynie w Kutnie, w oczekiwaniu na odpowiedni moment.

Właściwy moment nadszedł w połowie 2008 roku, kiedy to zawiązała się nowa grupa potomków Żydów z Kutna.

Wykorzystując zeskanowane komputerowo zdjęcia poszczególnych fragmentów, udało się odtworzyć z prawie połowy z nich 159 mniej lub bardziej kompletnych nagrobków (macew). Tylko na nielicznych z nich widnieją nazwiska rodowe, jak to było w zwyczaju w owym czasie (na początku XIX wieku wymuszono na polskich Żydach nazwiska rodowe). W przeważającej części nagrobki zawierały jedynie imię zmarłej osoby, jej ojca oraz datę śmierci. Porównując dane pochodzące z macew z danymi naszej genealogicznej bazy danych, udało się odzyskać niektóre z brakujących informacji, zwłaszcza nazwiska członków rodziny. To właśnie te informacje przedstawiono w książce.

„Nowy" cmentarz w Kutnie powstał w 1793 roku. Istniał przez 150 lat, zanim został całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej. Naziści starali się wykorzenić wszelkie oznaki żydowskiej egzystencji w Polsce - 1000 lat historii i kultury – tak, więc każdy odzyskany kawałek historii sprawia, że ich porażka staje się jeszcze bardziej gorzka. Podczas gdy nazwiska pomniejszych nazistowskich zbrodniarzy zostały zapomniane kilka lat po ich śmierci, imiona naszych przodków pozostają w pamięci dzięki pracy światłych ludzi w Polsce oraz sile żydowskiej pasji do genealogii.

Rezultatem jest właśnie ta książka, a także ambitny projekt odbudowania cmentarza i przywrócenia macew w jego murach. Miejmy nadzieję, że projekt będzie realizowanych w nadchodzących latach, przy dużej dozie dobrej woli i hojności zaangażowanych w niego osób.

Książka powstała dzięki pracy pani Thii Persoff, która przez wiele tygodni wytężała swój wzrok, aby odszyfrować ledwo czytelne macewy oraz przetłumaczyła tekst hebrajski na angielski, a także pani Elynn Cohen, która stworzyła logo naszej grupy zainspirowane 200-letnią pieczęcią społeczności żydowskiej w Kutnie oraz opracowała ilustrację okładki.

Głębokie podziękowania należą się także Panu Zbigniewowi Wdowiakowi, wiceprezydentowi Kutna, oraz Panu Pawłowi Szymczakowi z Muzeum Regionalnego za ich wsparcie oraz poświęcenie dla wskrzeszenia kultury żydowskiej w Polsce.

Paryż, grudzień 2009 roku.

Joseph Kutner

Grupa Żydowska z Kutna (Jewish Kutno Group)

Tekst z języka angielskiego na język polski przełożyła Elżbieta Gontarek.

Warto dodać w tym miejscu, że cmentarz żydowski w Kutnie to teren rozległego wzniesienia pomiędzy ulicami: Sobieskiego, Zdrojową i Tarnowskiego. Cmentarz ten jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego  łódzkiego (nr rej.: 635 z 09.12.1992) - patrz strona nr 12 rejestru.

http://www.wuoz.bip.lodz.pl/data/other/rejestr_marzec_2013_1.doc

Trudno obliczyć ilość pochówków dokonanych na cmentarzu żydowskim w Kutnie, jednak najstarsi mieszkańcy Kutna pamiętają, że w latach przedwojennych były tu setki, a może tysiące nagrobków, a jeden z mieszkańców  użył określenia "las macew". Wśród nagrobków wyróżniał się ohel rabina Trunka. Do jego grobu pielgrzymowali pobożni Żydzi, zanosząc prośby o zdrowie i powodzenie w życiu osobistym.

Podczas II wojny światowej naziści zniszczyli nekropolię. Kamienne nagrobki wyrwano i wykorzystano do utwardzania chodników, placów i podwórek domów, zajętych przez Niemców. Na cmentarzu miał powstać Pomnik Zwycięstwa III Rzeszy, jednak planów tych nie zrealizowano. Na terenie nekropolii grzebano Żydów, zmarłych lub zamordowanych w getcie. Cmentarz był także miejscem egzekucji ludności żydowskiej.
Po wojnie nieliczni już kutnowscy Żydzi dokonali na cmentarzu pochówku przywiezionych z obozu w Chełmnie nad Nerem prochów swych bliskich. Odsłonięto wtedy pomnik ofiar Holocaustu. Była to stylizowana na macewę płyta z Gwiazdą Dawida w zwieńczeniu i napisem w językach hebrajskim i polskim: "Wieczna pamięć zamordowanym Żydom przez zbirów hitlerowskich, co spoczywają w bratniej mogile. Cześć Waszej pamięci!". Obelisk ten został jednak bardzo szybko zburzony przez "nieznanych sprawców". Jak wspomina jeden z mieszkańców Kutna w swym liście przesłanym do Żydowskiego Instytutu Historycznego, ostatni pogrzeb na kutnowskim cmentarzu miał miejsce w 1948 roku.

W późniejszym okresie na cmentarzu wystawiono pomnik poświęcony pamięci Żydów z Kutna, który istnieje do dziś. Umieszczono na nim napisy w języku polskim i hebrajskim o treści: "Jest to miejsce spoczynku Żydów kutnowskich, osiadłych w mieście od początku XV wieku. Cmentarz zlokalizowany na pagórku powstał w 1793 roku. Żydzi byli tu chowani do marca 1943 roku. Prosimy o zachowanie powagi".
Dziś na cmentarnym wzgórzu można odnaleźć fragmenty poprzewracanych i zniszczonych nagrobków, bez widocznych inskrypcji. Z ziemi wystają wierzchołki granitowych kamieni, będących zapewne nagrobkami. W części nekropolii zachował się odcinek oryginalnego, ceglanego muru cmentarnego.

Wykorzystano informacje ze strony:   https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/k/493-kutno/114-cmentarze/18637-cmentarz-przy-ul-tarnowskiego

Jeśli nie wiesz gdzie jest położony cmentarz i chcesz zobaczyć jak on wygląda – kliknij w link powyżej.

Bożena Gajewska

· redakcja dnia luty 21 2019 21:58:04 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1 czytań · Drukuj

pojedź z TPZK zwiedzać naszą małą i dużą ojczyznę

 

 


Zaproszenie na wycieczki organizowane w 2019 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej


 

 


Dworki Regionu Kutnowskiego.

8 czerwca 2019 godz. 8.00 Stadion ul. Kościuszki.

Zwiedzamy; Grochów, Miksztal, Łanięta, Sokołów, Franciszków,

Niedrzew, Osiny, Sierakówek. Obiad w Gostyninie ,,Pod sówką”

Wpłaty 60zł. W Dworku Modrzewiowym {wtorki 16 – 19.00}

do końca kwietnia. Powrót ok. 16 – 17.00.

Nieszawa, Raciążek, Ostrowąs, Ciechocinek.

20 lipca 2019 r. 8.00 Stadion ul. Kościuszki

Powrót ok.20.00 Wpłaty 50 zł. do końca maja.

Dworek Modrzewiowy [wtorki 16 -19.00]

Obiad we własnym zakresie w Ciechocinku.

Podlasie 2 terminy po 5dni.

7-11 sierpnia 2019 21- 25 sierpnia 2019r.

Zwiedzamy: Białystok, Białowieża, Hajnówka, Supraśl, Tykocin,

Święta Woda, Szlak Tatarski z przewodnikiem. Noclegi w Wasilkowie.

Wyjazd 8.00 Stacja benzynowa Carrefour ul. Oporowska.

Przedpłaty 200zł do 30 marca z podaniem terminu wyjazdu.

Pozostała suma 450 zł do 30 czerwca 2019 r w Dworku Modrzewiowym

[wtorki 16 -19.00]

Danuta Ujazdowska

· redakcja dnia luty 21 2019 19:55:41 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 0 czytań · Drukuj

Kutno i jego mieszkańcy w Polsce Ludowej. Lata powojenne (1945-1948)

W Kutnowskich Zeszytach Regionalnych tom XXII w 2018 roku ukazał się niezwykle interesujący artykuł pt. Kutno i jego mieszkańcy w Polsce Ludowej. Lata powojenne (1945-1948) autorstwa Adama Lewandowskiego.

Adam Lewandowski w przypisie do swojej pracy napisał: Pracę chciałbym zadedykować mojemu dziadkowi Jerzemu Redlickiemu (zmarłemu 13 października 2013 roku) oraz mojemu tacie Janowi Lewandowskiemu, których to szczegółowe opowieści, jak i liczne anegdoty dotyczące Kutna i okolic, skłoniły mnie do zainteresowania się regionem, z którego pochodzę i w ostateczności zadecydowały o stworzeniu niniejszej pracy.

A oto fragment artykułu dotyczący wyzwolenia Kutna i pierwszych chwil wolności…

Druga wojna światowa zakończyła się dla miasta Kutna wkroczeniem oddziałów Armii Czerwonej w dniu 18 stycznia 1945 roku. Ze wspomnień pułkownika Iwana Antonowa, który brał udział w pierwszej próbie wyzwolenia Kutna, czytamy, że działo pancerne na podwoziu amerykańskiego Shermana, wchodzące w skład I Krasnogradzkiego Korpusu Zmechanizowanego pod wodzą generała lejtnanta Siemiona Kriwoszeina, podjechało w okolice dworca kolejowego w Kutnie, gdzie padł nietrafiony strzał z „panzerfausta”. Nagle z ukrycia wyszli mieszkańcy miasta i zapytali załogi, czy Kutno jest już wolne. Wtedy padły kolejne strzały i czołg musiał się wycofać. Wracając, napotkał oddział piechoty radzieckiej, z którą dowódca czołgu postanowił szturmować miasto, tym razem jego centrum. W skład załogi działa pancernego wchodził m.in. dowódca lejtnant Władimir Nowikow z Tambowa i mechanik starszy sierżant Paweł Treskin z Iwanowa. Oddział 219 Brygady Pancernej pułkownika Jewsieja Wajnruba, likwidując jednostki 251 Dywizji Piechoty, zdobył miasto około godziny 20:00. W walkach o Kutno, brały udział oddziały wcześniej wspomnianej brygady i 12 Korpus Pancerny Gwardii, który wyszedł na dalekie tyły obrony niemieckiej, okrążając ostatecznie zgrupowanie hitlerowskie. Wybitnym męstwem i odwagą w wyzwoleniu miasta, wykazała się kompania czołgów 37 Brygady Zmechanizowanej, pod komendą starszego lejtnanta F. Rysiewicza, uhonorowanego za ten czyn tytułem Bohatera Związku Radzieckiego. Żołnierze radzieccy byli witani przez kilkudziesięciu mieszkańców miasta, otrzymując od nich papierosy, kiełbasę i wódkę.

Wycofujący się z miasta Niemcy, podpalili gmach NSDAP (obecny budynek Urzędu Miasta) i spalili sporą część dokumentów. Rosjanie, w walkach o Kutno zlikwidowali dwie baterie moździerzy, trzy działa przeciwpancerne i 11 samochodów z amunicją, zabijając 80 nazistów. Straty poniesione przez czerwonoarmistów wyniosły 10 czołgów i około stu poległych. W momencie ewakuacji Niemców, wiceburmistrz miasta z okresu II Rzeczypospolitej, Leon Spychalski, w towarzystwie kapitana Jana Miedziałło i przywódcy kutnowskiej Polskiej Partii Socjalistycznej Ignacego Piaskowskiego, wyruszył do ratusza miejskiego, z zamiarem utworzenia Komitetu Obywatelskiego i stworzenia zaczątku administracji. Chodziło im głównie o zabezpieczenie mienia, pozostawionego przez wycofujących się Niemców. Niestety wkrótce w mieście ujawnili się komuniści, którzy zdjęli wywieszoną przez Spychalskiego polską flagę na magistracie i zawiesili czerwony sztandar.

W styczniu 1945 roku, liczba mieszkańców Kutna wynosiła niewiele ponad 14 tysięcy osób. W wyniku działań wojennych, zginęło 12 tysięcy mieszkańców, w tym ponad 6 tysięcy narodowości żydowskiej, wywiezionych z getta w cukrowni „Konstancja”, do obozu w Chełmnie nad Nerem i tam zagazowanych. Miasto, które było centrum administracji władz powiatowych, spełniało także rolę ważnego węzła komunikacyjnego, co oznaczało, że powojenna „wędrówka ludów”, w znacznej mierze miała przetoczyć się przez nie, co skutkowało utworzeniem przy Powiatowym Urzędzie Repatriacyjnym punktu etapowego dla przesiedleńców. 27 lutego 1945 roku o godzinie 11:00 Kutno odwiedzili: prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, premier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edward Osóbka-Morawski oraz generałowie Karol Świerczewski i Michał Rola-Żymierski. Wizyta była związana z wymarszem 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego. Oficjele stanęli na honorowej trybunie i przyjęli defiladę Ludowego Wojska Polskiego przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego”.

Podczas okupacji hitlerowskiej, w Kutnie nie miała swoich komórek Polska Partia Robotnicza, a członkowie rozwiązanej Komunistycznej Partii Polski nie prowadzili zbytniej aktywności przeciwko nazistom. Ich działania ograniczały się jedynie do niewielkich akcji sabotażowych, jednak po wkroczeniu Armii Czerwonej, już 25 stycznia 1945 roku utworzyli pierwszy komitet PPR, na czele, którego stanął Jan Fastyn. Jednakże źródła Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łodzi mówią o utworzeniu komitetu już w dniu wyzwolenia, a I sekretarzem miał być Kazimierz Śpiewankiewicz. Młodzieżową organizacją PPR był Związek Walki Młodych, który w Kutnie powstał 16 lutego 1945 roku. Początkowo liczył około 300 członków, aby rok później zwiększyć swą liczebność do około tysiąca. ZWM-owcy, którzy byli źródłami dla kadr Milicji Obywatelskiej, ORMO i UB, w Kutnie zajmowali się sprawami propagandowymi. Do ich obowiązków należało m.in. rozwieszanie plakatów referendalnych, namawiających do głosowania „3 razy TAK” oraz pilnowanie lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu w 1947 roku. Do życia politycznego w Kutnie, włączyły się także inne ugrupowania, m.in. PPS i Stronnictwo Ludowe. Spotkanie organizacyjne socjalistów w dniu 2 lutego 1945 roku, postanowiło wskrzesić działalność partii, jednak w międzyczasie działacze PPR, z pomocą radzieckiego komendanta wojennego Siemionowa, przejęli najważniejsze instytucje w mieście.

To swoiste opóźnienie w reaktywacji PPS, było związane z ogromnymi stratami ludzkimi wśród członków tej partii podczas działań wojennych. Zebranie z dnia 14 lutego, wyłoniło nowe władze partii. Na przewodniczącego Tymczasowego Komitetu Powiatowego wybrano wcześniej wspominanego Ignacego Piaskowskiego, zastępcą został Bronisław Skibiński, sekretarzem Jerzy Gajewski, a skarbnikiem Zygmunt Szymański. Socjaliści byli kilkukrotnie represjonowani przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Wiosną 1945 roku aresztowano sekretarza Gajewskiego i aktywistę partyjnego Ludomira Sakowicza. Władze administracyjne blokowały wszelkie próby tworzenia nowych kół PPS na terenie całego powiatu, a członkowie PPR nie wykonywali wspólnych uchwał, zapadających na posiedzeniach Komisji Porozumiewawczej obu partii. Również ludowcy odtworzyli swoją partię, na czele Stronnictwa w Kutnie stanął Wojciech Fudała. Gdy Stanisław Mikołajczyk powrócił w czerwcu 1945 roku do Polski, SL przekształciło się w Polskie Stronnictwo Ludowe. Struktury powiatowe PSL w Kutnie powstały 28 października 1945 roku, przewodniczącym został ponownie Fudała, a jego zastępcą Mateusz Karczewski. Liczebność partii w ciągu jednego roku, wzrosła do 3 tysięcy członków, co postawiło PSL na drugim miejscu w całym powiecie kutnowskim pod względem wielkości. Represje ze strony Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kutnie, również dotknęły niektórych działaczy ludowych, aresztowano Bronisława Tokaja, pełniącego obowiązki dyrektora Liceum Pedagogicznego. Oskarżono go o wypowiedzi „antyradzieckie” o niesłuszności granicy wschodniej, „nielegalne posiadanie broni” oraz o próbę skompromitowania Waleriana Krzemińskiego, który przez dwa pierwsze miesiące po kampanii wrześniowej pełnił funkcję burmistrza miasta i rzekomo miał współpracować z hitlerowcami. Komuniści uderzali też w inny sposób w ludowców. PUBP wraz ze Związkiem Samopomocy Chłopskiej utworzył i upublicznił listę rolników-członków PSL, którzy mieli pomagać robotnikom niemieckim i dobrze ich traktować. Operacja ta miała na celu ukazać ludowców, jako „proniemieckich”.

Z inicjatywy bezpieki, utworzono partię PSL „Nowe Wyzwolenie”. Komitet organizacyjny partii, stanowili Wojciech Bloch, jako prezes, Władysław Wesołowski, jako sekretarz i Stanisław Walczak. Partia w Kutnie liczyła tylko 50 członków. Koniec roku 1946 charakteryzował się w Kutnie masowymi aresztowaniami wśród ludowców. Do więzienia UB trafiło łącznie 182 członków PSL. Poza tzw. „mikołajczykowskim” PSL, w Kutnie funkcjonowało Stronnictwo Ludowe, które pod koniec 1946 roku, musiało odwołać swojego przewodniczącego Mikołaja Hryciuka na skutek intrygi UB, która rzekomo w trakcie rewizji jego mieszkania miała znaleźć „dowody kompromitujące, stwierdzające jego pochodzenie oraz przynależność do grupy uprzywilejowanej przez Niemców tj. ukraińskiej”. We wrześniu 1947 roku liczebność członków SL wynosiła 1709 osób, wiosną 1948 roku wybrano na prezesa partii Jana Płażewskiego, który dokonał restrukturyzacji w partii, co skutkowało dalszą współpracą z komunistami.

Warto w tym momencie skupić się na procesie tworzenia władz administracyjnych w powojennym Kutnie. Dnia 25 stycznia 1945 roku, powstała Powiatowa Rada Narodowa, której przewodniczącym został przedwojenny członek KPP i ślusarz z Fabryki Maszyn Rolniczych Alfreda Vaedtke „Kraj”, wspominany wcześniej Kazimierz Śpiewankiewicz. Na jego zastępcę został wyznaczony Alfred Angierstein, były podporucznik Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego i maszynista kolejowy. Na burmistrza miasta mianowano Bolesława Zemstę, członka PSL, a wiceburmistrzem został Władysław Sobański. Starostwem Powiatowym w pierwszych latach powojennych zarządzał Kazimierz Kucner, dotychczas bezpartyjny, jednak po namowie i uzyskaniu poparcia ze strony Śpiewankiewicza dołączył do PPR. Rada Narodowa borykała się z wieloma problemami. Trzeba było organizować obowiązkowe kontyngenty dla armii, występowały także problemy lokalowe. Początkowo spotkania odbywały się w prywatnym lokalu przy ulicy generała Gustawa Orlicz-Dreszera (obecnie ulica Wincentego Witosa). Podjęto wówczas decyzję o generalnym remoncie dawnej siedziby partii nazistowskiej, podpalonej przez wycofujących się Niemców. Posiadała ona 66 pokoi biurowych, bieżącą wodę i kanalizację. Przed wojną były tam prywatne kamienice, Niemcy wyremontowali je, łącząc w jedną.

Bożena Gajewska

· redakcja dnia luty 06 2019 20:27:50 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 64 czytań · Drukuj

Jak żyło się mieszkańcom Kutna 100 lat temu - luty 1919 roku

Chcemy, Szanowny Czytelniku, byś co jakiś czas, przez cały 2019 rok, miał możliwość przeczytania, jaki sprawami żyli mieszkańcy Kutna sto lat temu… Tak, dokładnie 100 lat temu! „Tygodnik Kutnowski”, który powstał w listopadzie 1918 toku pieczołowicie opisywał problemy dnia codziennego społeczności kutnowskiej, zarówno te duże, jak i te małe…, właściwie tak samo, jak to czyni prasa dzisiejsza. Jeśli tylko masz ochotę, Szanowny Czytelniku, zaglądaj na stronę TPZK, na której będziemy pokazywać, wybrane przez nas z poszczególnych numerów „Tygodnika Kutnowskiego” z 1919 roku wiadomości – i te wielkiej wagi, i te o wiele mniejszej. Ale zawsze będą to ciekawostki dla współczesnego Kutnianina.

Wszystkie te informacje będziecie mogli czytać dzięki uprzejmości Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Żeromskiego w Kutnie, w której zbiorach znajdują przedwojenne czasopisma kutnowskie.

Dziś możecie przeczytać o pierwszym Sejmiku powiatowym w Kutnie, który obradował w lutym 1919 roku.

Warto też zapoznać się z informacją o uroczystych obchodach 100 rocznicy śmierci Jana Kilińskiego w Kutnie, które odbyły się 2 lutego 1919 roku.

Images: JAN KILINSKI OBCHODY.jpg Images: PIERWSZY SEJMIK POWIATOWY.jpg

Bożena Gajewska

· redakcja dnia luty 02 2019 22:43:14 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 74 czytań · Drukuj

Mój prapradziadek Antoni Troczewski

Images: GONIEC GORNOSLASKI 1.jpg

Images: GONIEC GORNOSLASKI 2.jpg

Images: GONIEC GORNOSLASKI 3.jpg

 

· redakcja dnia styczeń 30 2019 20:04:53 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 75 czytań · Drukuj

czym się zajmują rady pożytku publicznego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że sekretarz zarządu TPZK Elżbieta Żółtowska została wybrana w skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie.

Gratulujemy!

Jesteśmy przekonani, że działalność w Radzie naszej przedstawicielki przyczyni się do pogłębienia dialogu społecznego i obywatelskiego w naszym mieście!

Czym zajmuje się rada działalności pożytku publicznego?

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa. Jednak to od stopnia zaangażowania organizacji, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją zależą jej kompetencje i zasięg działania. Może on być dużo szerszy niż ten opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która sankcjonuje działanie rad.

Rada, bez względu na to na jakim szczeblu działa – województwa, powiatu czy gminy, jest powoływana przez organ wykonawczy. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z sierpnia 2015 roku zmieniła zasady powoływania rad na szczeblu powiatu i gminy. Wcześniej powołanie tego organu było prawem, a nie obowiązkiem organu wykonawczego. Teraz, samorząd jest zobligowany do utworzenia rady, jeśli taka jest wola organizacji pozarządowych. Brak odpowiedzi na wniosek organizacji, można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

W skład rad różnych szczebli samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy o pożytku oraz reprezentanci administracji publicznej. Taka konfiguracja członków umożliwia zaprezentowanie różnych stanowisk związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem trzeciego sektora oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

Do zadań powiatowej i gminnej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii powiatów i gmin,

  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,

  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,

  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Analogicznie, jak w przypadku rad wojewódzkich, dotyczący kompetencji zapis „w szczególności” oznacza, że powyższe zadania mogą być rozszerzane. Powinny one jednak utrzymywać się w sferze konsultacji i opiniowania – zgodnie z charakterem rady. Rady powiatowe i gminne określają sposób realizacji swoich zadań w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Rady powiatowa i gminna mają 14 dni na zaopiniowanie projektu programu współpracy, projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy oraz innych dokumentów związanych z trzecim sektorem i działalnością pożytku publicznego.

Informacje pochodzą ze strony WWW.ngo.pl

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 28 2019 20:40:32 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 95 czytań · Drukuj

wieczór kolędowy z Cantabile

Images: WIECZOR KOLED 3.JPG Images: WIECZOR KOLED 1.JPG

Wszyscy mieszkańcy Kutna, którzy licznie przybyli w gościnne progi Dworku modrzewiowego, by posłuchać koncertu kolędowego w wykonaniu Kameralnego Zespołu Wokalnego CANTABILE Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, byli pod wrażeniem. Słuchali i śpiewali nie tylko te znane kolędy, ale też mniej znane. Niepowtarzalna atmosfera, jaką zawsze tworzy Cantabile sprawiła, że wspólne śpiewanie trwało i trwało…

Dziękujemy Zespołowi za ten piękny wieczór kolędowy!

Images: WIECZOR KOLED 4.JPG fot. Piotr Szatkowski

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 27 2019 22:46:53 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 86 czytań · Drukuj

opowiadaliśmy o naszej publikacji podczas IX Dni Pamięci w Łodzi

Images: IX DNI PAMIECI 3.JPG Images: IX DNI PAMIECI 1.JPG

Trwają IX dni Pamięci - Łódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w ramach których na zaproszenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, 27 stycznia 2019 roku promowaliśmy naszą publikację pt. „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej”.

Promocja publikacji odbyła się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, a warto przypomnieć, że instytucja ta w ubiegłym roku objęła wydanie naszej publikacji wraz z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce patronatem honorowym.

To dla naszego stowarzyszenia był ogromny zaszczyt móc opowiedzieć o drugim już wydaniu „Zarysu historii Żydów Ziemi Kutnowskiej” właśnie w Łodzi podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce pan Artur Hofman podziękował nam za partnerstwo w IX Dniach Pamięci i za pielęgnowanie pamięci o kutnowskich Żydach.

Przy tej okazji obejrzeliśmy w Centrum Dialogu wystawę Żydowskiego Instytutu Historycznego „Julia Pirotte”, a także film o Stelli Czajkowskiej pt. „Rachunek Szczęścia” w reż. Irka Dobrowolskiego oraz uczestniczyliśmy w spotkaniu z reżyserem.

Po powrocie do Kutna, jak co roku, o godz. 18.oo zapaliliśmy światełko pod murami getta przy ul. Mickiewicza 100 w Kutnie.

W obchodach i promocji publikacji wzięli udział prezes TPZK Bożena Gajewska oraz członkowie zarządu TPZK Danuta Ujazdowska i Stanisław Wojdecki.

Images: IX DNI PAMIECI 6.JPG Images: IX DNI PAMIECI 8.JPG

Images: IX DNI PAMIECI 2.JPG Images: IX DNI PAMIECI 5.JPG

Images: IX DNI PAMIECI 4.JPG Images: IX DNI PAMIECI 9.JPG

Images: IX DNI PAMIECI 10.JPG

Bożena Gajewska· redakcja dnia styczeń 27 2019 21:38:29 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 86 czytań · Drukuj

Kto napisze naszą historię

Images: KTO NAPISZE NASZA HISTORIE.jpg


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU


Film  o  podziemnym  Archiwum  Getta  Warszawskiego  w  Kinie  Kutnowskiego  Domu  Kultury        27 stycznia 2019  (niedziela) godz.15.00

 

„KTO NAPISZE NASZĄ HISTORIĘ” w reżyserii Roberty Grossman to fabularyzowany film dokumentalny o bezprecedensowym przedsięwzięciu - podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego powstałym z inicjatywy Emanuela Ringelbluma w 1940 roku, które zajmowało się dokumentowaniem życia w getcie warszawskim. Tzw. Archiwum Ringelbluma wpisane zostało na listę UNESCO „Pamięć Świata” jako zabytek światowego dziedzictwa. Jest ono unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw o zagładzie Żydów polskich. W rolach głównych wystąpili polscy aktorzy, m.in.: Piotr Głowacki, Jowita Budnik, Karolina Gruszka i Wojciech Zieliński. Głosów w filmie użyczyli: nagrodzony Oscarem za film „Pianista” Adrien Brody oraz trzykrotnie nominowana do tej nagrody Joan Allen („Ukryta prawda”, „Czarownice z Salem”, „Nixon”). Urodzona w Los Angeles Roberta Grossman ma na koncie m.in. nakręcony w 2008 roku film pt. "Hannah Senesh: Blessed Is the Match”, który znalazł się na Oscarowej short liście, a także był nominowany do Primetime Emmy.Zdjęcia do części fabularyzowanej filmu zostały zrealizowane w Polsce. Łącznie 19 dni w Łodzi, Warszawie oraz w Wolsztynie przy udziale polskiej ekipy zdjęciowej oraz polskich twórców (Marek Warszewski, Aleksandra Staszko, Agnieszka Hodowana i wielu innych).

 

Nancy Spielberg tak mówiła o projekcie podczas swojej wizyty na planie filmu w Łodzi: „Po stworzeniu przez mojego brata Stevena przejmującego filmu pt. „Lista Schindlera”, a następnie założeniu Fundacji Zapisu Historii Ocalonych z Szoah, poczułam wewnętrzny przymus, aby tworzyć filmy takie jak „KTO NAPISZE NASZĄ HISTORIĘ”, które dzielą się tymi niesamowitymi opowieściami ze światem”.

 

 

Światowa premiera filmu odbyła się 21 lipca na Żydowskim Festiwalu Filmowym w San Francisco. Zdobył tam nagrodę publiczności. 19 października film został pokazany na Festiwalu w Rzymie w samym Auditorium Parco della Musica, co jest ogromnym wyróżnieniem.

 


 

Specjalne pokazy filmu w Polsce i za granicą planowane są na 27 stycznia 2019 roku w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

 

Wykorzystano informacje ze strony Kutnowskiego Domu Kultury

 

Bożena Gajewska

 

 .


 

· redakcja dnia styczeń 24 2019 21:58:24 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 91 czytań · Drukuj

zapraszamy do Łodzi na promocję naszej publikacji Zarys Historii Żydów Ziemi Kutnowskiej

Images: OKLADKA ZARYS 1.jpg Images: OKLADKA ZARYS 2.jpg

27 stycznia 2019 roku w ramach IX Dni Pamięci (Łódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu) organizowanych przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dniach 25-28 stycznia 2019 roku odbędzie się promocja naszej publikacji pt. „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej”.

Zapraszamy w najbliższą niedzielę do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi na godz. 14.oo.

Bożena Gajewska

Images: PLAKAT DNI PAMIECI 2019.jpg Images: PROGRAM DNI PAMIECI 2019.jpg


· redakcja dnia styczeń 22 2019 23:56:43 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 127 czytań · Drukuj

zaśpiewajmy jeszcze wspólnie kolędy

Images: WSPOLNE KOLEDOWANIE 2019.jpg

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 22 2019 23:15:25 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 95 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!