Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

kutnowscy rzeźbiarze dla WOŚP

Także kutnowscy rzeźbiarze, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, co roku oddają swoje prace na aukcje WOŚP. W tym roku Dorota Stanicka przekazała rzeźbę „Anioła w ludowym stroju”, a Józef Marciniak przekazał rzeźbę „Anioła z harmonią”.


Dorota Stanicka wychowana w otoczeniu sztuki, podjęła własne próby rękodzieła w 2004 r. zainspirowana twórczością Zbigniewa Suchińskiego. Jej twórczość jest relaksacyjna, a jednocześnie świadoma kompozycyjnie o dokładnej, wyważonej, gładkiej bryle. Pierwsze prace to anioły, później pojawiły się sceny biblijne, Madonny, postaci ludowe i sceny z życia wsi. Charakterystyczna jest kolorystyka jej rzeźb, żywe, jaskrawe kolory i dokładność, stworzyła własny styl. Jest również kolekcjonerką sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego: rzeźby, haftu, wycinanek, pisanek. Od 2007 roku uczestniczy corocznie w Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie.


Józef Marciniak rzeźbi od 2005 r., rad i wskazówek udzielał mu Zbigniew Suchiński, uznany rzeźbiarz kutnowski. Tematyką jego prac są postacie świętych w formie pojedynczej bryły i szopki. Ma własny styl i inwencje. Rzeźby maluje żona. Rzeźbiarz uczestniczy w kiermaszach i wystawach.


Rzeźby są piękne i życzymy tym osobom, które je wylicytują i staną się ich właścicielami, by mieli wiele radości z patrzenia na nie…


Bożena Gajewska

Images: ANIOLWLUDOWYMSTROJU.jpg Images: ANIOLZHARMONIA.jpg

Anioł w ludowym stroju - Dorota Stanicka                                                                                               Anioł z harmonią - Józef Marciniak


 

· redakcja dnia styczeń 11 2019 22:02:57 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 16 czytań · Drukuj

wesprzyj działalność T P Z K

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

od 2004 roku posiada status

Organizacji Pożytku Publicznego

Nr KRS: 0000145630

Zwracamy się do naszych członków i sympatyków o przekazanie 1% podatku od osób fizycznych na rzecz TPZK (Nr KRS: 0000145630). Taka forma wsparcia nic nie kosztuje, a nasze stowarzyszenie z Waszych kilkunastu złotych przekazanych przy rozliczaniu PIT-a będzie mogło stabilnie prowadzić działania statutowe (renowacja zabytkowych  nagrobków na  kutnowskiej nekropolii, publikacja wydawnictw regionalnych, itp…).

Licząc na Wasze poczucie wspólnoty

pozostajemy z szacunkiem

w imieniu Zarządu TPZK

Bożena Gajewska

Images: tpzk_logo.jpg


 

· redakcja dnia styczeń 10 2019 18:46:34 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 19 czytań · Drukuj

zwiedzamy naszą małą i dużą ojczyznę...

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w 2019 roku zaprasza na wyjazdy krajoznawcze :

8 czerwca - Dworki Regionu Kutnowskiego z przewodnikiem  panem  Tomaszem. Wyjazd godz. 8.00 Stadion Kościuszki. Przewidziany obiad. Wpłaty 60 zł  do 15 maja.

20 lipca - Nieszawa, Raciążek, Ostrowąs, Ciechocinek. Wyjazd 8.00 stadion Kościuszki. Wpłaty 50zł  do 30 czerwca.

21 - 25 sierpnia - PODLASIE -Białystok, Białowieża, Hajnówka, Supraśl, Tykocin,Święta Woda, GRODNO z paszportem. Cena 650zł. Wyjazd 8.00 Stadion. Przedpłata 200zł  do 30 marca. Pozostała kwota do 30 czerwca w Dworku Modrzewiowym we wtorki -godz. 16.00- 19.00.

Danuta Ujazdowska

· redakcja dnia styczeń 10 2019 18:39:03 · 0 komentarzy · 20 czytań · Drukuj

kilka informacji o Doktorze...

Images: TROCZEWSKI 2019.jpgDoktor Antoni Troczewski w całym swoim życiu kierował się zasadą: „Nic dla siebie, wszystko dla innych, to obowiązek patriotyczny polskiego inteligenta”. Przykładem tak pojmowanego obowiązku wobec „małej ojczyzny” była inicjatywa doktora Antoniego Troczewskiego - projekt pobudowania „Domu Strażackiego” dla Towarzystwa Strażackiego w Kutnie, by tenże służył po wsze czasy ku pożytkowi i potrzebom straży oraz wszelkich instytucji społecznych Ziemi Kutnowskiej. Pamiętać bowiem należy, że ziemia kutnowska znajdowała się w tamtym czasie pod zaborem rosyjskim, postępowała rusyfikacja polskiego społeczeństwa, a pielęgnowanie kultury polskiej było surowo karane. Doktor Antoni Troczewski jednak potrafił zaangażować kutnowską inteligencję do stworzenia zakonspirowanego miejsca – „ostoi polskości”. Budynek wybudowany w roku 1900, służy do dziś mieszkańcom Kutna.

W listopadzie 1918 r. ukazuje się pierwsza w dziejach Kutna lokalna gazeta - Tygodnik Kutnowski (TK), który wychodził do 1932 r. We wrześniu 1919 r. redaktorem i wydawcą pisma został Antoni Troczewski, który przeniósł siedzibę redakcji do swojego domu. Artykuły zawarte w TK są ważnym źródłem do poznania dziejów Kutna w latach dwudziestych XX wieku. Inicjatorem i twórcą „TK” był dr Troczewski. Tygodnik powstał jako bezpartyjny organ społeczno - ekonomiczny i literacki, poruszający sprawy miasta i najbliższej okolicy. Zadaniem pisma miało być – szerzenie kultury, oświaty, etyki i obowiązków społecznych. W późniejszym okresie stał się organem narodowej demokracji. Zasługi dr A. Troczewskiego dla wydawania Tygodnika Kutnowskiego były nieocenione - był twórcą gazety, podpowiadał tematy, pozyskiwał autorów i prenumeratorów.

Antoni Troczewski był współorganizatorem pierwszych w Kutnie obchodów Święta Niepodległości w dniu 9 listopada 1919 r. W domu Troczewskiego odbyło się zebranie organizacji społecznych w sprawie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Powstał komitet, który opracował program obchodów. Uroczystość na dworcu zakończyło wystąpienie A. Troczewskiego: „Dzisiaj po raz pierwszy obchodzimy Święto prawdziwe, radosne święto szczęścia - pierwszą rocznicę zmartwychwstania Polski.... Jeszcze rok temu byliśmy narodem niewolnym”.

dr Antoni Troczewski był Kawalerem Oficerskiego Krzyża „Polonia Resituta”. Otrzymał go jeszcze za swojego życia, a po śmierci krzyż ten stanowił element nagrobka Doktora.Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta - Polska Odrodzona) jest po Orderze Orła Białego drugim w hierarchii najwyższym cywilnym odznaczeniem polskim. Ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 4 lutego 1921 roku jako symbol odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności w 1918 roku. Orderem tym odznaczani mieli być obywatele, którzy zasłużyli się ojczyźnie wybitną twórczością na polu nauki, wynalazczości, kultury i sztuki, wyjątkową sumiennością w pracy, ofiarnością i poświęceniem, działalnością filantropijną i działaniami na rzecz rozwoju kraju.

Czy wiesz, że dr Antoni Troczewski:

· ... przed przyjazdem do Kutna przez 3 lata pracował w szpitalu na Pradze w Warszawie zdobywając specjalizację chirurga.

· ... po przybyciu do Kutna zastał działające tylko jedno stowarzyszenie – Ochotniczą Straż Ogniową

· .... w Kutnie pracował bezpłatnie jako  lekarz nadetatowy w latach 1891 -1893.

· ... był pierwszym w Kutnie korespondentem, piszącym o naszym mieście w ogólnopolskich gazetach.

· ... miał dwie córki: Zofię (ur. 1896r.) i Helenę (ur. 1901r.)

· ... w marcu 1901 roku wystąpił na scenie Domu Strażackiego grając Michała Wołodyjowskiego w pierwszym przedstawieniu zrealizowanym na podstawie „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza.

· ... zaprosił do Kutna w roku 1904, Henryka Sienkiewicza, którego wykład, w Domu Dochodowym Straży Ogniowej, był wielką manifestacją polskości.

· ... osobiście prowadził Księgę Pamiątkową Towarzystwa Strażackiego.

· ... na pogrzebie Antoniego Troczewskiego przemawiał Roman Dmowski

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 06 2019 12:27:28 · 0 komentarzy · 35 czytań · Drukuj

wspólnie świętujmy przez cały 2019 rok

Images: dr Antoni Troczewski.jpgW 2019 roku obchodzimy w naszej kutnowskiej społeczności 100 rocznicę nadania dr Antoniemu Troczewskiemu godności honorowego obywatela miasta Kutno. To wyjątkowy czas, w którym warto przypominać sobie maksymę, jaką kierował się w życiu Doktor – „nic dla siebie, wszystko dla innych”.


22 grudnia 1919 roku na 57 posiedzeniu Rady Miejskiej Miasta Kutno radni podjęli uchwałę o nadaniu godności Honorowego Obywatela Miasta Kutno dr Antoniemu Troczewskiemu.

Napisano o tym fakcie w 2 numerze Tygodnika Kutnowskiego z 1920 roku.

„Po odczytaniu komunikatów przewodniczący burmistrz Klepa zawiadamia Radę, że wpłynął wniosek 14 radnych treści następującej: „zważywszy, że radny dr Antoni Troczewski w ciągu 30-letniej działalności w mieście Kutnie dobrze się zasłużył miastu jako inicjator i twórca szeregu instytucji społecznych i kulturalnych, jako krzewiciel ducha obywatelskiego i narodowego, jako niestrudzony działacz i gorący patriota, Rada Miejska postanawia nadać najwyższy zaszczyt, mianowicie godność honorowego obywatela miasta Kutna. Cześć zasłudze!

Po gorącem przemówieniu radnego inż. Bowbelskiego, wszyscy radni jednogłośnie, powstawszy z miejsc, z okrzykiem: dr Troczewski niech żyje! wniosek uchwalili. Słowami: Wdzięczność jest cechą serc szlachetnych. Panowie, byliście wyrazem wdzięcznego miasta. Doktor Antoni Troczewski jest pierwszym honorowym obywatelem miasta Kutna, przewodniczący zamknął zebranie.”

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 02 2019 17:26:47 · 0 komentarzy · 41 czytań · Drukuj

2019


Images: KARTKA KARTKA 2019.jpg

Bożena Gajewska
· redakcja dnia styczeń 01 2019 12:01:19 · 0 komentarzy · 45 czytań · Drukuj

kiermasz

Newsy


Kolorowy i świąteczny kiermasz rękodzieła artystycznego


Jak co roku w grudniu, kutnowscy twórcy rękodzieła artystycznego byli uczestnikami kiermaszu bożonarodzeniowego w Kutnowskim Domu Kultury. Organizatorami wydarzenia byli : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Muzeum Regionalne w Kutnie. Członkowie Sekcji Rękodzieła Artystycznego TPZK w osobach : M. Żylińska, E. Sarnicka, M. Żandarowska, A. Oczak, U. Jędzrzejczyk, J. Stańczyk, R. Olesiński, S. Suchodolski, J. Marciniak,J, Wasiak i M. Rutkowski wystawili swoje prace w holu górym KDK. Wśród rzeźb zobaczyć można było : szopki, postacie świętych, myśliwych, mikołaje, aniołki, choinki wykonane w drewnie lipowym polichromowanym. M. Rutkowski pokazał sztukę Art Brut ( surowa, naturalna, nie fałszowana sztuka- czerpana z własnego wnętrza, a nie zapożyczonych szablonów i wzorców sztuki klasycznej).

Twórczynie rękodzieła artystycznego pokazały wykonane z różnych materiałów i robione różnymi technikami ozdoby świąteczne : bombki, wieńce świąteczne , stroiki na stół wigilijny, choinki, skrzaty, jeże, bałwanki, mikołaje, kwiaty, świece dekoracyjne i wiele innych ozdób, a także czapki i rękawice ręcznie dziergane, przytulanki z materiału.

Kiermaszowi towarzyszyły warsztaty tworzenia ozdób i kartek świątecznych prowadzone przez pracownika Muzeum Regionalnego.

Kiermasze sztuki są elementem barwnego i nastrojowego akcentu czasu przed świętami, a także możliwością pokazania wyobraźni i talentu amatorskich twórców TPZK.

B. Ł.· redakcja dnia grudzień 10 2018 22:12:20 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 102 czytań · Drukuj

KZR

NewsyW dniu 04 grudnia br., w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się wieczór, na którym Komitet Redakcyjny TPZK przedstawił przybyłym gościom kolejny, XXII tom „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.

Wiceprezes TPZK, a jednocześnie redaktor naczelny wydawnictwa dr n. med. Karol Koszada, powitał przybyłych przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu oraz licznie zgromadzonych mieszkańców miasta Kutno.

W swoim krótkim wystąpieniu, wiceprezes powiedział między innymi:

Rok 2018 jest bardzo ważny dla naszej Ojczyzny, albowiem obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, po 123 latach niewoli porozbiorowej. Wiele działań, w bieżącym roku w Polsce było podporządkowanych tej rocznicy. W naszym mieście też przez cały rok, odbywał się „festiwal” imprez z tej okazji. Większość wydarzeń związanych z tą rocznicą, została zorganizowana spontanicznie, z inicjatywy samych obywateli, mieszkańców miasta Kutno.

Rok bieżący też dla TPZK był rokiem wyjątkowym, zostaliśmy nagrodzeni przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Kutno. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, za całokształt działalności wydawniczej, uhonorowała nasze Towarzystwo nagrodą honorową Superekslibris, a Karola Koszadę, Elżbietę Świątkowską i Bożenę Gajewską, autorów albumu fotograficznego zatytułowanego Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców, wyróżniono indywidualną nagrodą honorową Złoty Ekslibris.

Redakcja „Powiatowego Życia Kutna”, za bogatą, wielotematyczną, czterdziestoletnią działalność edytorską, wyróżniła Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej statuetką Kutnowski Hit Roku 2018.

W imieniu całego Towarzystwa, dziękuję za te wszystkie wyróżnienia i nagrody. Chciałbym w tym miejscu podziękować Prezydentowi Miasta Kutno, jak również samorządowi powiatowemu oraz sponsorom indywidualnym, za pomoc finansową, albowiem to dzięki tej pomocy, z myślą o mieszkańcach naszego miasta i powiatu, możemy realizować zadania, które sobie wyznaczyliśmy.

Oddajemy w ręce naszym czytelnikom kolejny, dwudziesty drugi tom „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Znajdziecie w nim artykuły nawiązujące do przeszłości Polski, do wydarzeń związanych z rocznicą Odrodzenia Państwa Polskiego, jak również opisujące lata jego odbudowy. Życzę miłej lektury.

Następnie sekretarz redakcji dr n. med. Elżbieta Świątkowska, przedstawiła prezentację multimedialną, w której zaanonsowała autorów i scharakteryzowała zamieszczone
w prezentowanym tomie ich artykuły. Autorom tekstów wręczone zostały egzemplarze autorskie wraz z podziękowaniami od Kolegium Redakcyjnego Towarzystwa.

Na zakończenie prezentacji, Adam Lewandowski wygłosił, urozmaicony pokazem zdjęć ilustrującymi opisywane czasy, krótki referat omawiający jego artykuł Kutno i jego mieszkańcy w Polsce Ludowej.

Po zaprezentowaniu XXII tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”, w części artystycznej wystąpił Kameralny Zespół Wokalny Cantabile przy TPZK, pod dyrekcją Joanny Domagały.

Przy ciastkach i kawie, uroczystość zakończyły rozmowy i dyskusje uczestników spotkania.
· redakcja dnia grudzień 08 2018 19:15:50 · 0 komentarzy · 126 czytań · Drukuj

kiermasz

Newsykiermasz 2018
· redakcja dnia grudzień 02 2018 20:54:05 · 0 komentarzy · 144 czytań · Drukuj

KZR

NewsyKZR1 KZR2
· redakcja dnia listopad 17 2018 22:02:25 · 0 komentarzy · 180 czytań · Drukuj

Doktor Antoni Troczewski wrócił do domu

Newsy


troczewski pomnik0 troczewski pomnik3

W dniu 10 listopada 2018 roku, prezydent Miasta Kutno, wraz z innymi osobami, na dziedzińcu przed „Willą dr Troczewskiego”, odsłonił pomnik Honorowego Obywatela Miasta Kutno dr. Antoniego Fortunata Mariana Troczewskiego. Tym samym, spełniły się wieloletnie marzenia członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej o trwałe upamiętnienie tego zasłużonego dla naszego miasta Obywatela.

O dokonaniach Doktora powiedziano i napisano bardzo wiele, ale najważniejsza jest pamięć współczesnych mieszkańców, którzy pamiętają i doceniają jego zasługi.

W obchodach poświęconych pamięci tego zasłużonego obywatela, wzięli udział potomkowie Doktora – rodziny Grabowskich i Nielubowiczów, którzy przyjechali z Katowic i Warszawy.

W dniu poprzedzającym uroczystości, Prezydent Miasta Kutno wydał uroczystą kolację, na którą zostali zaproszeni również przedstawiciele Zarządu TPZK – dr n. med. Karol Koszada oraz dr n. med. Elżbieta Świątkowska.· redakcja dnia listopad 12 2018 21:53:21 · 0 komentarzy · 145 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!