Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe?

 

Images: DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 8.JPGBardzo ważną częścią dziedzictwa oprócz zabytków, dzieł sztuki i kolekcji cennych eksponatów jest także tradycja, żywe niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. 

 

 • Tradycje i przekazy ustne między innymi bajki, przysłowia, pieśni, oracje, opowieści wspomnieniowe i wierzeniowe, historie, przemowy, lamenty pogrzebowe, zawołania pasterskie i handlowe, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego; 
 • sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne w tym tradycje muzyczne wokalne, instrumentalne i taneczne, widowiska religijne, karnawałowe i doroczne; 
 • praktyki społeczno-kulturowe takie jak zwyczaje, rytuały i obrzędy doroczne, sytuacyjne i rodzinne, chrzciny, wesela, pogrzeby, ceremoniały lokalne i środowiskowe, zwyczaje odpustowe i pielgrzymki, gry i zabawy, folklor dziecięcy, sposoby świętowania, praktyki służące nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, sposoby składania życzeń, tradycyjne wyobrażenia o wszechświecie na przykład meteorologia ludowa; 
 • wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata; tradycyjne sposoby leczenia; zamawiania miłosne i medyczne, a także wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym...

...wszystko to i wiele innych, niewymienionych tu zjawisk w całym ich bogactwie i różnorodności określamy jednym terminem – niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, choć kruche, jest niezmiernie istotne w procesie kształtowania tożsamości każdej grupy społecznej i jednostki. Przetrwanie dziedzictwa niematerialnego w jego wielkim bogactwie jest warunkiem utrzymania różnorodności kulturowej w obliczu postępującej globalizacji. Wzajemne zrozumienie niematerialnego dziedzictwa kulturowego różnych społeczności pomaga w prowadzeniu międzykulturowego dialogu i zachęca do wzajemnego poszanowania innych sposobów życia.

 

Images: DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 2.JPG
KRAJOWA LISTA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Rusznikarstwo artystyczne i historyczne

Szopkarstwo krakowskie

Pochód Lajkonika

Flisackie tradycje w Ulanowie

Procesja Bożego Ciała w Łowiczu

Język esperanto jako nośnik kultury esperanckiej

Umiejętność wytwarzania instrumentu i gry na kozie

Hafciarstwo kaszubskie szkoły żukowskiej

Sokolnictwo - żywa tradycja

Polskie tańce narodowe

Uroczystości ku czci Św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt

Tradycyjna technika ludwisarska Felczyńskich w Taciszowie

Przywołówki dyngusowe w Szymborzu

Gwara warmińska jako nośnik tradycji ustnych

Zabawkarstwo żywiecko-suskie

Bartnictwo

Perebory - nadbużańskie tradycje tkackie


 Images: DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 10.JPG  Images: DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 11.JPG

Uczestniczyliśmy   w  spotkaniu międzynarodowym organizowanym  w Polsce poświęconym  dziedzictwu niematerialnemu.

Były to panele eksperckie, dyskusje w międzynarodowym gronie, baza dobrych praktyk oraz gala niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W dniach 12-14 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W wydarzeniu udział wzięła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr hab. Magdalena Gawin.

To pierwsze tego typu - poświęcone dziedzictwu niematerialnemu - spotkanie międzynarodowe organizowane w Polsce, które zgromadziło specjalistów z 17 krajów. Forum realizowane było w ramach formatu współpracy 16+1. Obejmuje on Polskę, Estonię, Łotwę, Litwę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię i Macedonię. Wszystkie te kraje są stronami Konwencji UNESCO z 2003 roku, w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pomysłodawcą Forum, które  miało charakter ponadregionalny są Chiny.

 Images: DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 3.JPG  Images: DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 5.JPG


Wymiana wiedzy i doświadczeń

Bogaty program Forum z jednej strony służył wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami, w zakresie m. in. regulacji prawnych i zasad ochrony dziedzictwa, a z drugiej - nauce dobrych praktyk w zakresie prowadzenia badań i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego czy podtrzymywania przekazu międzypokoleniowego. Szczególną uwagę obradujący zwrócili też na to, jak praktycznie powiązać zasady ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Images: DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 7.JPGGala

Wyjątkowym punktem programu Forum była II Gala wręczenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która odbyła się 14 października 2016 roku w Sukiennicach. Pełna lista dostępna jest na stronie niematerialne.nid.pl

Organizatorami Forum byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Forum zorganizowane zostało dla reprezentantów środowisk działających w obszarze ochrony, promocji i dokumentacji zjawisk należących do sfery niematerialnego dziedzictwa kulturowego: przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni, instytucji kulturalno-oświatowych, animatorów kultury oraz dla przedstawicieli mediów.

Przedstawicielami   Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w tym forum byli Bożena Konikowska, Jerzy  Naskręt i Bożena Gajewska.

 Images: DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 1.JPG 

 Wykorzystano informacje ze stron:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/o-ochronie-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego.-pierwsze-forum-eksperckie-6667.php

http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Aktualnosci/news.php?ID=3305

 Images: DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 9.JPG Images: DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 4.JPG

· redakcja dnia kwiecień 23 2017 08:07:48 · 0 komentarzy · 10 czytań · Drukuj

Dzień pamięci o kutnowskich Żydach

        

Images: DZIEN PAMIECI 2017 2.JPGPo raz kolejny obchodziliśmy w Kutnie Dzień pamięci  o  kutnowskich Żydach. Patronat nad obchodami przyjęli Prezydent Miasta Kutno i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Naszą powinnością jest  wspominanie żydowskich mieszkańców Kutna i okolic, są częścią naszej wspólnej lokalnej historii. Tworzyli ją przez kilkaset lat…

Przy tablicy upamiętniającej zagładę kutnowskich Żydów spotkaliśmy się, by oddać hołd zamordowanym mieszkańcom Kutna i okolic. Data nie jest przypadkowa…, w dniu 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim,  obchodzony jest w Polsce  Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości.  Data ta pozwala na podkreślenie w czasie obchodów nie tylko pamięci o tragedii i ofiarach Holokaustu, ale również możliwości przeciwstawiania się zbrodniom przeciw ludzkości. Główną ideą obchodów Dnia Pamięci o Holocauście jest uczczenie ofiar  zagłady. Pamięć o tej tragedii ma też być przestrogą dla przyszłych pokoleń wobec odradzania się postaw antysemityzmu, wynikających z uprzedzeń i stereotypów.

Mamy skłonność do odwracania głowy od tego, co nieprzyjemne - mówił Marek Edelman. To, co się stało podczas wojny ze społecznością żydowską było i nawet dzisiaj jest trudne do zrozumienia.   Trzeba próbować nawet te najtrudniejsze doświadczenia poddawać refleksji, by zrozumieć, co możemy zrobić, by się nie powtarzały.

                                 Images: DZIEN PAMIECI 2017 5.JPG

Także tutaj, na Ziemi Kutnowskiej i w Kutnie,   żydowscy mieszkańcy  tej ziemi  byli ofiarami Holokaustu. To tu, za murami Getta, w nieludzkich warunkach  kutnowscy Żydzi  byli więzieni przez dwa lata, a następnie wywiezieni na zagładę w  niemieckim obozie zagłady Kulmhof. Zamordowano osiem tysięcy Żydów - mieszkańców Kutna i okolic.

Po upływie ponad 70 lat od tragicznej historii Zagłady, młodsze i całkiem młode  pokolenia mają coraz mniejszą wiedzę i małe zrozumienie tych odległych wydarzeń, temat wojny przestaje istnieć w rodzinnych rozmowach, odchodzi pokolenie świadków, zaciera się świadomość o Auschwitz-Birkenau, Dachau, Stutthof, czy o niedalekim Kulmhof.

Zebrani wysłuchali fragmentów dokumentów opisujących kutnowskie getto, znajdujących się  w Instytucie Pamięci Narodowej …  Były to m.in. relacje osób więzionych w getcie.  Relacje czytała Natalia Katarzyńska z  Grupy Teatralnej „od jutra” działającej w Kutnowskim Domu Kultury.

Dziekan Kutnowski  - ksiądz doktor Jerzy Swędrowski w kilku zdaniach przypomniał o wspólnych korzeniach obu religii chrześcijańskiej i żydowskiej.

Zebrani złożyli wiązanki kwiatów pod murami getta. Tradycyjnie już obchodom Dnia Pamięci o Holokauście towarzyszy  symbol – żonkil pamięci. Związany jest on z postacią Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie. Przez wiele lat składał on pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie bukiet żółtych kwiatów, często były to żonkile. Dlatego także mieszkańcy Kutna położyli  pod tablicą poświęconą pamięci kutnowskich Żydów bukiet żonkili…, symbol naszej pamięci.

Było to żywe spotkanie z historią służące nie tylko pogłębieniu wiedzy o przeszłych wydarzeniach, lecz  także skłaniające  do zmierzenia się z trudnymi problemami współczesności i refleksji nad nimi. Naszym, regionalistów, celem  jest  z jednej strony przekazanie rzetelnej  wiedzy o tym, co się wydarzyło w Kutnie i regionie kutnowskim, a z drugiej edukowanie do poszanowania wartości humanistycznych.                   
Images: DZIEN PAMIECI 2017 7.JPGW   Centrum Teatru, Muzyki i Tańca przy ul. Teatralnej można było  poszerzyć swoją wiedzę o historii kutnowskich Żydów i o kulturze żydowskiej. Dzień pamięci  o społeczności żydowskiej to nie tylko pamięć o Zagładzie, ale także próba przybliżenia żydowskiego dziedzictwa kulturowego. O  „Wystawie  na Purim” wypożyczonej z Żydowskiego  Instytutu Historycznego  im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie interesująco opowiadała Barbara Łuczak.  „Historia Żydów Ziemi Kutnowskiej” to  wykład dr Karola Koszady, którego  z zainteresowaniem wysłuchali zebrani. Kulturę  żydowską odkrywaliśmy dzięki prelekcji  Szymona Gotowskiego – edukatora z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przed południem w  Dniu pamięci uczestniczyła młodzież z kutnowskich szkół gimnazjalnych i średnich: Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Henryka Dąbrowskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza, Katolickiego L O SPSK im. św. Stanisława Kostki, Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, Z S Z nr 2 im. dr Antoniego  Troczewskiego, Zespołu Szkół  nr 3 im. Władysława Grabskiego. Po południu w obchodach uczestniczyli mieszkańcy miasta.

           Images: DZIEN PAMIECI 2017 1.JPG   Images: DZIEN PAMIECI 2017 6.JPG
Images: DZIEN PAMIECI 2017 4.JPGNa zakończenie Dnia pamięci odbył się koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Pedagogów i Uczniów Państwowej  Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie oraz recytacja poezji żydowskiej w wykonaniu członków Grupy Teatralnej „od jutra” pod opieką Dominiki Staniszewskiej. Wystąpiły: Natalia Katarzyńska, Julia Wojtczak, Weronika Trzaskowska, Aleksandra Więckowska.


W koncercie wystąpili uczniowie klasy wokalistki jazzowej pani Marty Wilk  tj: Alicja Pietruszewska, Maria Wodzak, Maciej Dzięgielewski, Nauczyciele: Pani Joanna Morycińska – fortepian  i Pan Witold Ambroziak  - klarnet.

 

 


Dziękujemy naszym Partnerom:

Kutnowskiemu Domu Kultury

Centrum Teatru, Muzyki i Tańca (filii Kutnowskiego Domu Kultury)

Państwowej  Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie
       Images: hk.jpg Projekt został zrealizowany przy wsparciu ze środków finansowych  Prezydenta Miasta Kutno

 

 

 

 Więcej fotografii  wykonanych przez Piotra Szatkowskiego na stronie: https://goo.gl/photos/YWupfN8yWwZhZoM86

 

· redakcja dnia kwiecień 20 2017 21:22:23 · 0 komentarzy · 26 czytań · Drukuj

czas świętowania

Images: KARTKA NA WIELKANOC 2017.jpg

· redakcja dnia kwiecień 12 2017 21:32:16 · 0 komentarzy · 35 czytań · Drukuj

niezwykły dar...

Images: PRZEKAZANIE NEGATYWOW 4.JPGWtorkowe popołudnie, 11 kwietnia 2017 roku, było dla regionalistów niezmiernie ważnym czasem. Do Dworku modrzewiowego przybyła pani Jadwiga Góreczna, mieszkanka Kutna, która przyniosła około 2000 negatywów fotografii. Pani Jadwiga zdecydowała się przekazać fotografie Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które dokona ich digitalizacji i opracowania. Fotografie wykonał pan Marian Góreczny, Ojciec Ofiarodawczyni w okresie od lat 50-tych do lat 90-tych. Wśród nich są fotografie uwieczniające różne wydarzenia, które miały miejsce w Kutnie i regionie kutnowskim. Jak opowiadała nam pani Jagoda, jej Ojciec był pasjonatem fotografowania i poświęcał tej pasji cały swój wolny czas. Z uwagi na swój profesjonalizm zapraszany był na ważne wydarzenia w mieście, które utrwalał na fotografiach.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni pani Jadwidze Górecznej za zaufanie, jakim obdarzyła nasze stowarzyszenie. W maju będziemy skanować negatywy fotografii dokonując przetworzenia ich na formę cyfrową i opracowywać materiały. Wybrane z tego materiału najciekawsze fotografie zostaną zamieszczone w albumie ukazującym zapomniane bądź nieznane, ale za to interesujące miejsca, wydarzenia i ludzi naszego miasta – Kutna.

Images: PRZEKAZANIE NEGATYWOW 1.JPG Images: PRZEKAZANIE NEGATYWOW 2.JPG

Jeśli nasi czytelnicy także posiadają fotografie bądź ich negatywy dotyczące Kutna - służymy pomocą – zeskanujemy je, a oryginały zwrócimy właścicielom. Wybrane fotografie z podpisem właściciela zamieścimy w wydawnictwie albumowym.

Jeśli chcecie zostawić po sobie pamiątkę…

Jeśli chcecie, by Wasze fotografie żyły jeszcze długi czas..

Jeśli chcecie pokazać innym mieszkańcom fotografie z albumów rodzinnych …

Zapraszamy do naszej siedziby we wtorki od 16.oo do 19.oo

Projekt jest dofinansowany ze środków finansowych Prezydenta Miasta Kutno.

· redakcja dnia kwiecień 12 2017 20:47:15 · 0 komentarzy · 41 czytań · Drukuj

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE I RZEŹBA NA KIERMASZU WIELKANOCNYM

          

   Images: WIELKANOCNY KIERMASZ 2017 4.JPGŚwiąteczne kiermasze są okazją do prezentacji kutnowskiego produktu regionalnego będącego dumą  województwa łódzkiego i ośrodków sztuki ludowej w całej Polsce.

    W dworku modrzewiowym, siedzibie TPZK, odbył się w dniu 8 kwietnia 2017 r., coroczny kiermasz wielkanocny. Członkowie Sekcji Rękodzieła Artystycznego prezentowali nie tylko ozdoby wielkanocne, ale również  inne swoje prace.

    Małgorzata Żylińska wystawiła przedmioty użytkowe wykonane haftem krzyżykowym, zawieszki filcowe, plecionki z koralików, karty świąteczne i jajka wykonane japońską metodą temari.

    Elżbieta Sarnicka pokazała stroiki z palemkami, palmy, bukiety kwiatowe i jajka wykonane metodą kanzashi.

     Jan Wasiak – metaloplastyk prezentował prace wykonane z metalu : Chrystusa św. pasterza, krucyfiksy, grające anioły, dobrego pasterza, Chrystusa Frasobliwego, dziadka niosącego chrust, menorę chanukową, Chrystusa podnoszącego narkomana, przywitanie matki z synem, świeczniki, kwiaty, kaczkę i żurawia.

    Images: WIELKANOCNY KIERMASZ 2017 2.JPGBarwne i bogate stoisko przygotowali rzeźbiarze :

Józef Stańczyk pokazał : Anioła Archanioła Michała, św. Franciszka, Pasję, św. Katarzynę Aleksandryjską, krzyż romański, Nepomucena, parę łęczycką i babę z jajkami.

    Sławomir Suchodolski prezentował : anioły, Chrystusa Frasobliwego, Chrystusa Pasterza, Madonny, Matkę Boską Licheńską Nepomucena, św. Piotra i Pawła, Chrystusa z otwartym sercem, Chrystusa miłosierdzia, polskie ptaki leśne.

    Józef Marciniak wystawił :św. Franciszka, św. Katarzynę, św. Józefa, św. Piotra, Chrystusa Frasobliwego, anioły, Diabła Borutę, Mojżesza i Babę.

    Na kiermaszu swoje prace malarstwa wystawiał Ryszard Narkiewicz : przydrożne kapliczki, leśne widoki, Mauzoleum Mniewskich, Żyda, Odlatujące gęsi, Żerujące dziki.

                                                                     

 

                                                          Barbara Łuczak
 Images: WIELKANOCNY KIERMASZ 2017 1.JPG Images: WIELKANOCNY KIERMASZ 2017 3.JPG

· redakcja dnia kwiecień 10 2017 22:28:44 · 0 komentarzy · 47 czytań · Drukuj

ZAPRASZAMY

   
        Images: PLAKAT DZIEN PAMIECI 2017.jpg    


       
        
    Images: PLAKAT AZYL.jpg Film „AZYL” (The Zookeeper's Wife) w Kinie KDK od 7 do 12 oraz od 17 do 19 kwietnia 2017.

To jedna z takich historii, o które kino musiało się upomnieć. Poruszająca filmowa opowieść, która wydarzyła się naprawdę. Antonina Żabińska, żona dyrektora warszawskiego zoo, wspólnie z mężem, Janem, ukrywali podczas II wojny światowej dziesiątki Żydów. Osobiście wydostawali ich z getta i pomagali przetrwać w opustoszałych murach ogrodu zoologicznego. Niektórzy ukrywani byli w miejscach przeznaczonych dla zwierząt, inni w willi Żabińskich. W 1965 roku Jan i Antonina Żabińscy zostali odznaczeni przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (info TYLKO HITY).


      


       
          Images: FOLDER PURIM 1.jpg   

          Images: FOLDER PURIM 2.jpg

· redakcja dnia kwiecień 08 2017 21:59:31 · 0 komentarzy · 60 czytań · Drukuj

TPZK uczestniczyło w szkoleniu dla archiwistów społecznych 1-3 kwietnia 2017

      

Images: SZKOLENIE KARTA 2.JPG

W dniach 1–3 kwietnia 2017 roku, w Warszawie, pracownicy Ośrodka KARTA przeprowadzili szkolenie z prowadzenia nowoczesnego archiwum społecznego. Uczestniczyli w nim członkowie 19 organizacji pozarządowych z całej Polski.

Oto niektóre z umiejętności, które nabyli uczestnicy szkolenia:

 • opracowanie zbiorów: porządkowanie i opis materiałów historii lokalnej, historii ruchu obywatelskiego, historii rodzinnej i innej, standardy wymagane w konkursach dotacyjnych, opis w darmowym programie Otwarty System Archiwizacji;
 • pozyskiwanie zbiorów – metody i najlepsze praktyki (akcje społeczne, bezpośrednie kontakty ze społecznością);
 • zabezpieczanie i przechowywanie zbiorów;
 • historia mówiona – przeprowadzanie wywiadów;
 • digitalizacja: przygotowanie zbiorów do skanowania, skanowanie, przechowywanie zbiorów cyfrowych;
 • prawo autorskie w kontekście udostępniania zbiorów przez archiwa społeczne;
 • wykorzystanie nowoczesnych i darmowych narzędzi do prezentacji zbiorów w internecie;
 • pisanie wniosków o dotacje na działalność archiwalną - informacje praktyczne;

Images: SZKOLENIE KARTA 1.JPGPierwszy dzień szkolenia rozpoczął się od wystąpienia Katarzyny Ziętal, która scharakteryzowała dziedzinę archiwistyki społecznej, opowiedziała, jak należy pozyskiwać, porządkować i opracowywać zbiory archiwalne. W drugiej części – warsztatowej – uczestnicy dowiedzieli się, jak należy opisywać zbiory w programie Otwarty System Archiwizacji. Następne godziny szkolenia upłynęły pod znakiem prac nad zbiorami fotograficznymi. Karolina Andrzejewska-Batko opisała metodologię i narzędzia służące do digitalizacji fotografii, a następnie odbyły się warsztaty z digitalizacji i podstawowej edycji skanów. 

Drugiego dnia Joanna Łuba opowiedziała o tym, jak pozyskiwać, przechowywać, opracowywać i udostępniać fotografie. O tym, czym jest historia mówiona i jak nagrywać relacje biograficzne - uczestnicy dowiedzieli się od Dominika Czapigo, który poprowadził dwugodzinny blok na ten temat. Ostatnie zagadnienia poświęcono udostępnianiu zbiorów poza Internetem i w Internecie. O wystawach i publikacjach opowiedziała Aleksandra Janiszewska, a o narzędziach internetowych, wirtualnych wystawach i e-publikacjach - Agnieszka Świątecka. 

Ostatniego dnia Artur Jóźwik udzielił praktycznych wskazówek, jak zdobywać środki na działalność archiwum, a po przerwie kawowej przedstawił zagadnienia dotyczące prawnego statusu zbiorów archiwalnych czy licencji Creative Commons. 

W szkoleniu wzięły udział osoby z następujących organizacji pozarządowych:

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej (Opole)

Fundacja dla Filmu i Fotografii (Katowice)

Fundacja Inicjatyw Obywatelskich i Integracji Społecznej „JEDNOŚĆ” (Świdwin) 

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego (Wrocław)

Fundacja Modrak (Wróble k. Kruszwicy)

Fundacja OKOLICA (Dziecinne, gm. Boćki)

Fundacja Wielki Człowiek / Archiwum Rodzinne Jerzego Kukuczki (Katowice)

Fundacja Wspólnota Gdańska (Gdańsk)

Klub Historyczny LGBTQIA/FEM / Stowarzyszenie Lambda (Warszawa)

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża (Warszawa)

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei (Skierniewice/Warszawa)

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne (Sopot)

Stowarzyszenie Filary Kultury (Będzin)

Stowarzyszenie Kulturalne „Carmen” (Warszawa)

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi (Czeladź)

Towarzystwo Miłośników Andrychowa / Archiwum Nowica Przysłup (Andrychów)

Towarzystwo Miłośników Sulejówka / Archiwum Społeczne Sulejówka (Sulejówek)

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (Kutno)

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF (Konin)

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Pamięć trzeciego sektora”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Wykorzystano informacje ze strony:  http://archiwa.org/as_aktualnosc?i=274

 

· redakcja dnia kwiecień 08 2017 21:07:26 · 0 komentarzy · 39 czytań · Drukuj

kalendarz wydarzeń organizowanych przez TPZK w 2017 roku

         

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej ma zaszczyt Was zaprosić na organizowane przez nas, w 2017 roku,  wydarzenia:

·        14 stycznia 2017 r. (sobota) godz. 15.oo w Państwowej Szkole Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Kutnie - XXXV  Koncert Noworoczny inaugurujący rok artystyczny w powiecie kutnowskim.

·        19 kwietnia 2017 r.  (środa) godz. 17.oo  obchody 75 rocznicy likwidacji getta dla ludności żydowskiej z Kutna  i okolic przy  tablicy pamiątkowej na budynku byłej cukrowni „Konstancja” przy ul. Mickiewicza 100; godz. 18.oo - Dzień pamięci  o  kutnowskich Żydach w CTMiT przy ul. Teatralnej 1.

·        26 maja 2017 r. (piątek) godz. 10.oo przy tablicy pamiątkowej poświęconej 37 pp  przy ul. Grunwaldzkiej 1  - XXXV Święto Pułkowe.

·        6 czerwca 2017r. (wtorek) godz. 17.oo w Kutnowskim Domu Kultury - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków TPZK za 2016 rok.

·            13 czerwca 2017 r. (wtorek) 18.oo   - Imieniny Doktora – wydarzenie kulturalne poświęcone dr Antoniemu Troczewskiemu.

·       22 września 2016r. (piątek)  godz. 15.3o przy willi Doktora (budynek USC) przy ul. 29 listopada 4;  godz. 16.oo  przy grobie dr Antoniego Troczewskiego na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie – uroczyste obchody  89. rocznicy śmierci Doktora.

·        30 września 2017r. (sobota) godz.14.oo obchody 45-lecia TPZK  i Dzień  Regionalisty w Kutnowskim Domu Kultury przy  ul. Żółkiewskiego 4.

·        Październik 2017 r.  – rozdajemy krzewy róż w ramach akcji „Sadzimy róże małe i duże”.

·        1 i 2  listopada 2016r. (środa 9.oo-16.oo  i czwartek 13.oo-18.oo) - XV kwesta  na restaurację starych zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie i III kwesta na Cmentarzu Parafialnym w Krośniewicach. Zapraszamy do zgłaszania się do kwestowania – choćby przez 1 godzinę!

·        5 grudnia 2016 r. (wtorek) godz. 17.oo  w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca przy ul. Teatralnej 1  - Promocja  XXI tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych, sesja popularno-naukowa  i  koncert  Kameralnego Zespołu Wokalnego Cantabile przy TPZK  pod dyrekcją Joanny Domagały.

                                                                                                                                                          zarząd TPZK

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! Zapraszamy!

Zachowaj tę informację!

Wpisz do kalendarza!

Pamiętaj!

· redakcja dnia marzec 29 2017 21:04:26 · 0 komentarzy · 58 czytań · Drukuj

zapraszamy

  Images: KIERMASZ WIELKANOCNY KWIECIEN 2017.jpg

        

Chcesz poczuć świąteczny klimat,

 

Chcesz  kupić świąteczne ozdoby  wielkanocne?

 

Zajrzyj  8  kwietnia (sobota) w godz. 9.oo-13.oo do Dworku modrzewiowego  na świąteczny kiermasz.

 

Znajdziesz tu rzeźbę ludową, rękodzieło z haftu, koronek, zabawki  i biżuterię hand-made, karty i ozdoby świąteczne.

 

Zapraszamy!

· redakcja dnia marzec 29 2017 20:59:31 · 0 komentarzy · 62 czytań · Drukuj

Finał IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna

     

Images: NAGRODA PREZYDENTA 2017 2.JPG28 marca 2017r. podczas  Sesji Rady Miasta Kutno Prezydenta Miasta pan Zbigniew Burzyński  wraz z Zastępcą  panem Zbigniewem Wdowiakiem dokonali uroczystego wręczenia nagrody laureatce „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna”. Nagrodę otrzymała pani Paulina Wiśniewska, która napisała pracę magisterską  na temat: „Działalność i rola Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie na rzecz rozwoju miasta”. Zwyciężczyni konkursu, zgodnie z jego regulaminem, otrzymała nagrodę finansową.

Praca pani Pauliny Wiśniewskiej była jedną z pięciu prac, które wpłynęły w IV już edycji „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna”. Pozostałe prace to: praca licencjacka pani Jolanty Szyperskiej pt. „Funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce na przykładzie Kutnowskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej”, praca  licencjacka pana Adama Lewandowskiego pt. „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp.z.o.o. - dzieje, kancelaria, archiwum i archiwalia”, praca  licencjacka pani Anny Łuczak pt. „Rola i miejsce podatków i opłat lokalnych w kształtowaniu dochodów gminy miejskiej Kutno w latach 2008-2014”, praca magisterska pani Joanny Ulanowicz pt. „Wpływ lokalnej polityki kulturalnej na rozbudzenie potrzeb teatralnych. Przykład działań w mieście Kutno”. Prace konkursowe oceniała komisja powołana przez Prezydenta Miasta Kutno.

Images: NAGRODA PREZYDENTA 2017 1.JPGNasze stowarzyszenie  od I edycji konkursu, corocznie, publikuje w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych  nagrodzone prace  osób biorących udział w konkursie, oczywiście gdy zdecydują się opublikować w Zeszytach swoją pracę.  To wielka radość dla nas, regionalistów, że młodzi ludzie interesują się naszym miastem i chcą pogłębiać wiedzę na jego temat. Przypomnijmy, że w roku 2016 w XX tomie KZR opublikowana została  praca  licencjacka pana Adama Lewandowskiego pt. „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp.z.o.o. - dzieje, kancelaria, archiwum i archiwalia”.

 

 

· redakcja dnia marzec 29 2017 20:10:05 · 0 komentarzy · 71 czytań · Drukuj

UWAGA - EMERYCI

Jeszcze w tym roku za pomocą specjalnego PIT-u  możesz przekazać 1% tylko wskazując Organizację Pożytku Publicznego!

Emeryt już nie musi wyliczać, jaką kwotę stanowi jego 1% (robią to wszyscy inni podatnicy uprawnieni do wspierania OPP). Wystarczy, że wskaże organizację pożytku – poda jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1% będą wyglądały w PIT-OP tak samo jak rubryki jednoprocentowe innych PIT-ów, z tym że PIT-OP pozbawiony będzie miejsca na wpisanie kwoty.

PIT z samym rozliczeniem podatku za emeryta lub rencistę nadal wysyłać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy inny organ rentowy (tu nic się nie zmienia). PIT-OP będzie więc uzupełnieniem PIT-u wysyłanego przez ZUS. Emeryt nie będzie musiał rozliczać się samodzielnie, chcąc przekazać 1%.

PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku emeryt wysyła do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia. Można go będzie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

 

 

· redakcja dnia marzec 18 2017 15:50:41 · 0 komentarzy · 72 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!