Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

pierwszy spacer 2 lipca 2016

          

                                      

        Images: tpzk_logo.jpg  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  zaprasza mieszkańców Kutna oraz turystów z innych miast i terenów do udziału  w  spacerach po Kutnie, które będą się rozpoczynały zawsze w każdą wakacyjną sobotę o godz. 15.15 i trwały nie dłużej niż 2 godziny.

          Miejscem zbiórki będzie zawsze Dworek Modrzewiowy  przy ul. Narutowicza 20 (tylko podczas spaceru do „Parku  Wiosny Ludów” - zbiórka będzie przed Szkołą Muzyczną).  Oprowadzi Was przewodnik z TPZK za darmo! 

                                                                                      

        Kutnowski spacerownik – poznajemy tożsamość naszego miasta” – to cykl spacerów - zwiedzanie Kutna w nowej formule. Podczas spaceru dowiecie się wielu ciekawostek z życia Kutna i jego mieszkańców. Spacer nie będzie trwał dłużej niż 2 godziny i będzie prowadzony     w tempie dla  zarówno małego, jak i starszego mieszkańca Kutna. Mile widziane są całe rodziny uczestniczące w spacerze.

        Każdy z uczestników otrzyma  „Kartę Uczestnika – Spacerownik Kutnowski”,  w której organizator będzie  potwierdzał udział w każdym ze spacerów okolicznościową  pieczęcią. Wszyscy, które zbiorą największą ilość pieczęci  zostaną nagrodzeni  upominkami oraz przewodnikami książkowymi po Kutnie. 


                                          Daty  spacerów:

2 lipca 2016 r. – „Kutno poprzez stulecia” cz. I-dzieje miasta od Średniowiecza do XIX wieku oprowadza Stanisław Wojdecki


9 lipca 2016 r. – „Kutno poprzez stulecia” cz. II-dzieje miasta w XX wieku (do 1945 r.).

16 lipca 2016 r. – „Śladami Żydów kutnowskich”.

23 lipca 2016 r. – „Park im. Wiosny Ludów - od pierwszych XVIII wiecznych nasadzeń do rewaloryzacji”.

30 lipca 2016 r. – „ Park im. Romualda Traugutta - pożyteczne piękno, czyli funkcje zadrzewień w krajobrazie miejskim”.

6 sierpnia 2016 r.- „Rzeźba po kutnowsku produktem regionalnym Kutna i regionu kutnowskiego”.

13 sierpnia 2016 r. – „Dzieje 37 Pułku Piechoty”.

20 sierpnia 2016 r. – Śladami Doktora Troczewskiego”.

27 sierpnia 2016 r- „Tradycja różana w Kutnie”.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  spacerach po naszym mieście, są nieodpłatne!

 

             Zadanie dofinansowanie jest ze środków finansowych Prezydenta Miasta Kutno.Images: hk.jpg

· redakcja dnia czerwiec 29 2016 23:22:48 · 0 komentarzy · 2 czytań · Drukuj

Wykonano najpilniejsze prace przy nagrobku Henryka Gzowskiego w Krośniewicach

Osoby odwiedzające miejscowy cmentarz mogą ocenić, jak zostały wykorzystane środki z I krośniewickiej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Zbiórka odbyła się 1 listopada 2015 r., a dzięki niej udało się zebrać 4127,11 zł. Fundusze przeznaczono na prace konserwatorskie przy pomniku Henryka Gzowskiego.

 Images: HENRYK GZOWSKI 1.jpg

W ubiegłym roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podjęło działania na rzecz ratowania zabytkowych grobów na krośniewickim cmentarzu. Z inicjatywy członków TPZK Julity Szczepankiewicz i Grzegorza Dębskiego oraz wsparciu TPZK i władz samorządowych Krośniewic odbyła się po raz pierwszy zbiórka na odnowę cennych obiektów pamięci. Pomysł zyskał akceptację społeczności, która hojnie wspomogła akcję. Również bez udziału wielu wolontariuszy nie udałoby się osiągnąć tego zamierzenia.

Pod koniec roku - 21 grudnia 2015 r.- na cmentarzu parafialnym spotkali się przedstawiciele zainteresowanych stron, a byli to: burmistrz Krośniewic Julianna Barbara Herman, ks. Sławomir Skowronek, prezes TPZK Bożena Gajewska, konserwator dzieł sztuki Maria Próchniewska, dyrektor Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach Grzegorz Dębski oraz nauczyciel ZS nr 1 w Krośniewicach Julita Szczepankiewicz. Wówczas podjęto decyzję, który spośród  tak wielu cennych pod względem artystycznym i historycznym pomników powinien zostać poddany renowacji. Zdecydowano. że zostanie odrestaurowany pomnik Henryka Gzowskiego, obywatela ziemskiego, ufundowany przez jego żonę ok. 1875 r.

Grób jest  usytuowany przy głównej  alei  cmentarza. Ma formę pochyło zasklepionego sarkofagu, osadzonego na lwich łapach okrytych liśćmi akantu. Cokół i sarkofag wykonano z piaskowca, zaś tablicę inskrypcyjną o bogato profilowanych krawędziach, wykuto w białym marmurze. Wklęsłe liternictwo pierwotnie wypełnione było stopem metalu,  do dziś przetrwała tylko jedna z liter (R  przy dacie śmierci).  Wyszukana forma, czerpiąca z wzorców klasycystycznych wraz z doskonałością wykonania, stanowią coraz rzadszą pamiątkę, nie tylko po dawnym rzemiośle kamieniarskim, ale również po wysokiej kulturze tradycji pochówku, jaką podtrzymywali nasi niedawni przodkowie.

- Zebrane środki pozwoliły na wykonanie najpilniejszych prac. Pomnik został oczyszczony z wykorzystaniem wielu metod zarówno chemicznych jak i fizycznych.Oczyszczenie jest jednym z najistotniejszych działań konserwatorskich. Zalegające na  pomniku nawarstwienia atmosferyczne i biologiczne są nie tylko szpecące, ale powodują przyspieszone niszczenie, chociażby poprzez zawilgacanie czy wytrawianie minerałów skałotwórczych - mówi Maria Próchniewska, konserwator w specjalizacji rzeźba kamienna i elementy architektoniczne.

        Images: HENRYK GZOWSKI 2.JPG Images: HENRYK GZOWSKI 3.jpg
Sarkofag po pracach konserwatorskich prezentuje się okazale. Jednak do wykonania prac restauratorskich, dzięki którym pomnik Henryka Gzowskiego odzyskałby pełnię estetyki, potrzebne są  dalsze środki. W drugim etapie prac przewidziana jest między innymi rekonstrukcja metalowego wypełnienia liter, a także impregnacja kamienia przed szkodliwym działaniem opadów (tzw. hydrofobizacja).
 Współpraca zapoczątkowana przez TPZK z władzami samorządowymi i kościelnymi przyniosła wymierne korzyści i będzie kontynuowana w przyszłości. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej liczy również na zaangażowanie społeczności lokalnej, która interesuje się losem zabytków na miejscowym cmentarzu.  Mieszkańcy potwierdzili to podczas rozmów w czasie trwania kwesty, jak i prac konserwatorskich przy grobie na cmentarzu. -Życzliwość i duże zainteresowanie przedsięwzięciem ze strony odwiedzających cmentarz, z jakimi spotykałam się w czasie wykonywania prac, są dowodem potrzeby pielęgnowania własnej historii, a także żywej świadomości społecznej mieszkańców Krośniewic - dodaje Maria Próchniewska.

                                                                                   Julita Szczepankiewicz

 

· redakcja dnia czerwiec 29 2016 22:57:11 · 0 komentarzy · 1 czytań · Drukuj

weź udział w konkursie

                   Images: PLAKAT TABLICZKA DLA CIEBIE.jpg
· redakcja dnia czerwiec 25 2016 17:50:13 · 0 komentarzy · 15 czytań · Drukuj

TPZK uczestniczyło w II Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą

          

        W dniach 16-19 czerwca 2016 na Dolnym Śląsku odbył się  już II Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą. Tematem zjazdu była  Kresowość jako składnik tożsamości Dolnoślązaków. W zjeździe uczestniczyła prezes TPZK Bożena Gajewska.

       Images: II ZJAZD NAD ODRA 4.JPG  Images: II ZJAZD NAD ODRA 2.JPG


        Podczas zjazdu   miało miejsce  posiedzenie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego. 
                                     Images: II ZJAZD NAD ODRA 1.JPG       

      Images: II ZJAZD NAD ODRA 7.JPG Drugiego dnia zjazdu  w Krzeszowie   nastąpiło  oficjalne otwarcie II Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalistów Polskich nad Odrą przez dra Tadeusza Samborskiego, Prezesa Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP oraz prof. dra hab. Stefana Bednarka,
Przewodniczącego Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego; następnie zwiedzanie opactwa i wystawy „Benedyktynki lwowskie w Krzeszowie”; po czy regionaliści mieli możliwość wysłuchania niezmiernie interesującego wykładu prof. dr hab. Stanisław Nicieji, Rektora Uniwersytetu Opolskiego – „Historia polskich miast utraconych w czasie II wojny światowej”; a następnie dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – „Losy kresowych Ludowców na Dolnym Śląsku w pionierskich latach Ziem Odzyskanych”.
 

       Po przejechaniu do Książa,   w Sali Jana Henryka Zamku Książ  regionaliści z całej Polski słuchali wykładów  dr Mirosława Bednarzak-Libera, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - „Regionalistyczna warstwa w dziełach Władysława Reymonta” i prof. dr hab. Stefan Bednarek, Przewodniczącego Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego – „Świadectwa kresowości na Dolnym Śląsku”.

                                              Images: II ZJAZD NAD ODRA 10.JPG            

      W sobotę  w Świdnicy goście złożyli  kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary banderowskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich, a w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Rynku – spotkali się  z władzami miasta.
Wśród wykładów i prelekcji interesujący był wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego z  Domu Spotkań z Historią – „Ruch regionalistyczny na Kresach Wschodnich: Towarzystwa Krajoznawcze,   Towarzystwa   Miłośników   Miast   i   Ziem, Stowarzyszenia Kulturalne”.  
      Ostatniego
dnia zjazdu regionaliści z całej Polski uczestniczyli w uroczystej  mszy św. w kościele pw. Jana Chrzciciela w Legnicy, a  w Zamku  Piastowskim  w Legnicy zapoznali się z  prelekcjami na temat ruchu regionalistycznego na Dolnym Śląsku.
     W niedzielne
popołudnie regionaliści podsumowali  II Ogólnopolski  Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą. Głos zabrali gospodarze tego regionu dr Tadeusz Samborski - Prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, który pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu   Województwa Dolnośląskiego oraz  prof. dr hab. Stefan Bednarek Przewodniczący  Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.

       Środowisko regionalistów z ogromnym uznaniem przyjęło podjęcie się przez dr Tadeusza Samborskiego organizacji   II  zjazdu  nad Odrą. Podczas podsumowania kilkudniowego spotkania  regionaliści  wyrażali  podziw nad perfekcją przygotowania zjazdu, bogactwem poruszanych tematów oraz  podziękowanie  dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie  zjazdu.

                                                    Images: II ZJAZD NAD ODRA 9.JPG  

                                    Images: II ZJAZD NAD ODRA 3.JPG
       

· redakcja dnia czerwiec 23 2016 22:13:00 · 0 komentarzy · 18 czytań · Drukuj

Kutnowska rzeźba w skansenie w Kwiatkówku. Zachęcamy, warto obejrzeć

          

        Kutnowską rzeźbę można od niedawna obejrzeć w Skansenie „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku – Dziale Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

         
                                Images: KWIATKOWEK 6.JPG
       16 artystów ludowych z Kutna prezentuje  na wystawie  „Jesteśmy wśród Was" w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej w Kwiatkówku   98 prac. Kutnowscy rzeźbiarze uczestniczyli w uroczystym otwarciu ekspozycji, którą patronatem  honorowym objęli: biskup łowicki Andrzej F. Dziuba oraz marszałek województwa Witold Stępień.

       Swoje prace na wystawie prezentują: Tadeusz Kacalak, Józef Marciniak, Dorota Stanicka, Antoni Kamiński, Andrzej Cichoń, Andrzej Wojtczak, Magdalena Wojtczak, Jerzy Żandarowski, Józef Stańczyk, Zbigniew Szczepański, Romuald Olesiński, Jan Szymański, Małgorzata Skibińska, Sławomir Suchodolski. Na wystawie znalazły się także prace  dwóch nieżyjących artystów: Ryszarda Aulicha i Henryka Abramczyka.

      Wystawę można oglądać do 31 października 2016 roku.

 

 

 

 

             

                                            Rzeźba  po  kutnowsku – to coś, co nas wyróżnia. To jest nasz produkt  regionalny, nasza duma!

                                             Images: KWIATKOWEK 3.JPG
                                             Images: KWIATKOWEK 2.JPG
                                          
                                             Images: KWIATKOWEK 5.JPG
              Images: KWIATKOWEK 4.JPG  Images: KWIATKOWEK 7.JPG
                                            Images: KWIATKOWEK 8.JPG 
· redakcja dnia czerwiec 22 2016 21:27:55 · 0 komentarzy · 22 czytań · Drukuj

niecodzienna wizyta w Dworku Modrzewiowym

        

Images: DR MARYSIA GALBRAITH.JPGW ostatnich dniach nasze stowarzyszenie odwiedziła  pani Marysia Galbraith  Associate Profesor  New College and  Department of Anthropology  The University of Alabama, która prowadzi w Polsce badania na temat   „Dziedzictwa Narodu Żydowskiego w  Polsce: To, co było oraz to, o czym marzymy”. Pani  doktor  pięknie mówi po polsku. W Kutnie odwiedziła nie tylko TPZK, ale także Miejską i Powiatową  Bibliotekę Publiczną w Kutnie, Muzeum Regionalne w Kutnie, Archiwum  Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie.  Celem pracy doktor Marysi Galbraith jest  zbadanie rosnącego zainteresowania kulturą żydowską w Polsce, zrozumienie historii Żydów w Polsce, i rozmowa o przeszłych i przyszłych stosunkach między Polakami  a Żydami.

         Rozmawialiśmy o prowadzonych przez TPZK projektach i wręczyliśmy gościowi publikację o historii kutnowskich Żydów.

· redakcja dnia czerwiec 22 2016 20:48:42 · 0 komentarzy · 21 czytań · Drukuj

Kutno na Dniach Polonii we Francji

            

                             


Images: FRANCJA 2016 3.jpgW dniach 25 maja do 6 czerwca 2016 r. członkinie TPZK z Sekcji Rękodzieła Artystycznego: Urszula Jędrzejczyk - hafciarka i Nina Kunikowska - malarka, na zaproszenie Domu Polonii Francuskiej i Kongresu Polonii Francuskiej wzięły udział w jednym z bardzo wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach uczczenia 93. rocznicy przybycia Polaków do Nord-Pas de Calais we Francji. a były to "Targi Rzemieślnicze" podczas Dni Kultury Polskiej.

 

Polonia we Francji zajmuje drugie miejsce po Ameryce pod względem liczebności osób pochodzenia polskiego i liczy 1 milion Polaków.

 

Twórczynie z Kutna wystawiały swoje prace w Galerii Handlowej Hipermarketu Auchan w Arras i Salonie Polskim w Tilloyes les Moflaines.

To już trzecia wizyta we Francji naszej hafciarki, gdzie promuje nasze miasto, stowarzyszenie i miasto Kutno.

Imprezę zakłóciły warunki atmosferyczne, wielkie ulewy, woda wdarła się także do Galerii gdzie  były stoiska  naszych pań. Czasami zdarzają się i takie okoliczności…

  Images: FRANCJA 2016 8.jpg

A oto list, jaki otrzymały Panie od Kongresu Polonii Francuskiej:

 

 

Drodzy Wystawcy, wykonawcy rękodzieła ludowego,

Kongres Polonii Francuskiej pragnie Wam serdecznie podziękować za udział w naszym polonijnym święcie Rynek en fete i w Salonie Rolnictwa Terres en Fete, za wasz dobry humor, życzliwość, cierpliwość. Chwile spędzone z Wami pozostaną na długo w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że wszyscy wrócili szczęśliwie do Polski i że spotkamy się ponownie w przyszłym roku. Sukces naszego święta zawdzięczamy również Wam. 

Pozdrawiamy

Dorota Zwerenz

Sekretariat  Maison de la Polonia de France  Kongres Polonii Francuskiej


Więcej fotografii z powyższego wydarzenia można obejrzeć  na stronie: https://photos.google.com/share/AF1QipPWGNWv0-ZIWH_aoRoPE6t0aDgFqQvhIqBLZhFqYN3jlj0mdmHPPy4G__uqKiqP6g?key=NE1qM0U3MFd0cXI0SUVOU3hXbjBObEhzZGt4QUJn

 
                                                                     
   Zadanie dofinansowanie jest ze środków finansowych Prezydenta Miasta Kutno.    
                                                                                                                Images: hk.jpg   

 

 

Dziękujemy pani Bożenie Sudomir  prezes Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej za  użyczenie strojów ludowych dla naszych członkiń.

    Images: FRANCJA 2016 6.jpg

    Images: FRANCJA 2016 7.jpg

    Images: FRANCJA 2016 1.JPG

    Images: FRANCJA 2016 5.JPG

    Images: FRANCJA 2016 2.jpg

 

· redakcja dnia czerwiec 22 2016 19:29:22 · 0 komentarzy · 21 czytań · Drukuj

weź udział w konkursie

Tabliczka dla Ciebie!

 

                                     Images: mala tabliczka na strone.jpg

Nie przegap okazji!                 Do wygrania jest 200 tabliczek! 

Weź udział w konkursie i wygraj tabliczkę z numerem adresowym na swój dom!

Mieszkasz w Kutnie? Jesteś właścicielem domu jednorodzinnego? Chcesz  otrzymać  bezpłatnie nowoczesną i wykonaną zgodnie z SIM  tabliczkę z numerem adresowym  na swój dom? To proste! Poszukaj w swoim domowym archiwum i przyślij nam interesującą fotografię przedstawiającą Kutno, życie  jego mieszkańców lub  wydarzenia  z naszego miasta!

Bądź pierwszym na swojej ulicy, który ma nowoczesną tabliczkę adresową wykonaną zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej w Kutnie !

Włącz się w  realizację Kutnowskiego Systemu  Informacji   Miejskiej!

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zaprasza  Kutnian, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych do  konkursu pod nazwą „Tabliczka dla Ciebie!”. Konkurs jest realizowany we współpracy z Miastem Kutno.

Do wygrania są profesjonalne tabliczki z numerem  adresowym, którą zamocujesz na swoim domu, wykonane zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej w Kutnie.

Głównym celem konkursu  jest upowszechnienie nowoczesnego, spójnego i czytelnego Systemu Informacji Miejskiej wśród mieszkańców  Kutna oraz zebranie kolekcji  wartościowych fotografii z życia Kutna i  jego mieszkańców, które  znajdują się w domowych i rodzinnych archiwach   kutnian.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy z mieszkańców Kutna  będący właścicielem  budynku  jednorodzinnego! Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszym konkursie - po prostu wyślij fotografię opatrzoną odpowiednim opisem. Liczymy, że biorący udział w konkursie prześlą  jak najstarsze fotografie miejsc i ludzi oraz wydarzeń z życia Kutna. 

Jak wziąć udział?

Aby przystąpić do konkursu należy przesłać  fotografię  w wersji elektronicznej  (zeskanowaną) w rozdzielczości nie mniejszej niż 600 dpi w formacie jpg. Przesyłane pliki nie mogą być większe niż 20 mb. Do konkursu można zgłaszać dowolną  liczbę   fotografii.

W przypadku braku możliwości zeskanowania fotografii w domu prosimy o dostarczenie Organizatorowi  fotografii w formie papierowej, którą  po zeskanowaniu  Organizator od razu odda właścicielowi.

Sposób zgłaszania fotografii do konkursu:

- za pomocą poczty e-mail na adres:  konkurs@tpzk.eu

- pocztą tradycyjną  do siedziby Organizatora: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,  99-300 Kutno, ul. Narutowicza 20   z dopiskiem na kopercie „Tabliczka dla Ciebie”

- osobiście do siedziby organizatora: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 20  (wtorki  16.oo  - 19.oo).


                Fotografie  można nadsyłać w  terminie od 15 czerwca     do 15 sierpnia 2016r.

· redakcja dnia czerwiec 19 2016 20:50:37 · 0 komentarzy · 43 czytań · Drukuj

chodź z nami na spacer po Kutnie

    

        Images: tpzk_logo.jpg  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (TPZK) zaprasza mieszkańców Kutna oraz turystów z innych miast i terenów do udziału  w  spacerach po Kutnie, które będą się rozpoczynały zawsze w każdą wakacyjną sobotę o godz. 15.15 i trwały nie dłużej niż 2 godziny.

          Miejscem zbiórki będzie zawsze Dworek Modrzewiowy  przy ul. Narutowicza 20 (tylko podczas spaceru do „Parku  Wiosny Ludów” - zbiórka będzie przed Szkołą Muzyczną).  Oprowadzi Was przewodnik z TPZK za darmo! 

                                                                                      

        Kutnowski spacerownik – poznajemy tożsamość naszego miasta” – to cykl spacerów - zwiedzanie Kutna w nowej formule. Podczas spaceru dowiecie się wielu ciekawostek z życia Kutna i jego mieszkańców. Spacer nie będzie trwał dłużej niż 2 godziny i będzie prowadzony     w tempie dla  zarówno małego, jak i starszego mieszkańca Kutna. Mile widziane są całe rodziny uczestniczące w spacerze.

        Każdy z uczestników otrzyma  „Kartę Uczestnika – Spacerownik Kutnowski”,  w której organizator będzie  potwierdzał udział w każdym ze spacerów okolicznościową  pieczęcią. Wszyscy, które zbiorą największą ilość pieczęci  zostaną nagrodzeni  upominkami oraz przewodnikami książkowymi po Kutnie. 


                                          Daty  spacerów:

2 lipca 2016 r. – „Kutno poprzez stulecia” cz. I-dzieje miasta od Średniowiecza do XIX wieku.

9 lipca 2016 r. – „Kutno poprzez stulecia” cz. II-dzieje miasta w XX wieku (do 1945 r.).

16 lipca 2016 r. – „Śladami Żydów kutnowskich”.

23 lipca 2016 r. – „Park im. Wiosny Ludów - od pierwszych XVIII wiecznych nasadzeń do rewaloryzacji”.

30 lipca 2016 r. – „ Park im. Romualda Traugutta - pożyteczne piękno, czyli funkcje zadrzewień w krajobrazie miejskim”.

6 sierpnia 2016 r.- „Rzeźba po kutnowsku produktem regionalnym Kutna i regionu kutnowskiego”.

13 sierpnia 2016 r. – „Dzieje 37 Pułku Piechoty”.

20 sierpnia 2016 r. – Śladami Doktora Troczewskiego”.

27 sierpnia 2016 r- „Tradycja różana w Kutnie”.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  spacerach po naszym mieście, są nieodpłatne!

 

             Zadanie dofinansowanie jest ze środków finansowych Prezydenta Miasta Kutno.Images: hk.jpg

· redakcja dnia czerwiec 19 2016 19:38:41 · 0 komentarzy · 28 czytań · Drukuj

jesteśmy, działamy

        

   Już po raz ósmy odbył się  w dniu 15 czerwca 2016 roku piknik organizacji pozarządowych, w którym tradycyjnie wzięło udział  TPZK prezentując dorobek twórczości artystycznej sekcji Rękodzieła Artystycznego. Swoje prace prezentowali rzeźbiarz Sławomir Suchodolski, metaloplastyk Jan Wasiak, haft i rękodzieło pokazali : Urszula Jędrzejczyk, Małgorzata Żylińska i Alicja Olczak oraz malarstwo Nina Kunikowska. Pokazano również dorobek wydawniczy TPZK : książki i medale. Jak zwykle stoiska TPZK cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników pikniku.

     Piękna pogoda sprzyjała imprezie, podczas której wszystkie  kutnowskie organizacje  prezentowały swoje osiągnięcia na scenie. Były występy kabaretu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, występy taneczne Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, występy wokalne Stowarzyszenia „Złoty Wiek”, występ zespołu „Nienazwani” z Hufca ZHP, występ grupy tanecznej ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” , występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, pokaz Tai Chi i wiele innych występów dzieci i młodzieży zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach.

    Mieszkańcy Kutna  nie zawiedli i licznie przybyli na imprezę. Atrakcje dla dzieci przyciągnęły rodziny, ustawiały się kolejki do badania cholesterolu i cukru. Gwiazdą wieczoru był Zespół „Żuki” z repertuarem The Beatles.

                                     Barbara Łuczak

 Images: PIKNIK KFIP 5.JPG
  
 Images: PIKNIK KFIP 4.JPG

 Images: PIKNIK KFIP 3.JPG

· redakcja dnia czerwiec 19 2016 19:15:08 · 0 komentarzy · 26 czytań · Drukuj

weź udział w konkursie

Images: PLAKAT TABLICZKA DLA CIEBIE.jpg


                       więcej informacji w zakładce Tabliczka dla Ciebie    http://tpzk.eu/viewpage.php?page_id=136
                      
                       Regulamin konkursu w zakładce Tabliczka dla Ciebie http://tpzk.eu/viewpage.php?page_id=138

                       Formularz zgłoszeniowy  w zakładce Tabliczka dla Ciebie  http://tpzk.eu/viewpage.php?page_id=137

· redakcja dnia czerwiec 13 2016 18:28:06 · 0 komentarzy · 42 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!