Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

Powstanie styczniowe na Ziemi Kutnowskiej


Images: DSCF1212.JPGImages: DSCF1210.JPGImages: DSCF1208.JPG Images: DSCF1225.JPG

 

Images: DSCF1202.JPGW styczniu 1983 roku, w 120 rocznicę powstania styczniowego 1863r., przy ul. Sienkiewicza 1 została uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca pobyt w Kutnie powstańczego Rządu Narodowego. Tablica została wykonana z inicjatywy ówczesnego prezesa TPZK Henryka Lesiaka. Była to pierwsza tablica pamiątkowa ufundowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Przy tej tablicy stowarzyszenie przypominało społeczeństwu ziemi kutnowskiej o historii Powstania Styczniowego związanej z naszym regionem. W roku 2005 w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych wydawanych staraniem TPZK ukazał się artykuł dr Eugeniusza Walczaka pt. „Powstańcy 1863-1864 roku w poezji i pieśni”, w którym to pięknie połączył autor historię Powstania Styczniowego na naszej kutnowskiej ziemi z pieśnią i poezją. W 2012 roku dzięki zaangażowaniu pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Kutnie tablica odzyskała dawną świetność.


Images: DSCF1223.JPG

Innym ważnym miejscem upamiętniającym Powstanie Styczniowe jest stojąca przy ul. Łęczyckiej w Kutnie niepozorna kapliczka. Jest to Kapliczka Powstańcza Matki Boskiej Częstochowskiej, która została wybudowana na miejscu pochówku powstańców biorących udział w Powstaniu Styczniowym 1863 roku. W tamtych czasie w tym miejscu był las, w którym rozegrała się bitwa pomiędzy znacznymi siłami wojsk rosyjskich a powstańcami. Poległo wtedy wielu powstańców, z których kilku zostało pochowanych na miejscu, w lesie, gdyż nie wolno było urządzać uroczystych pogrzebów. Po upadku powstania były represje i aresztowania. Gdy wszystko ucichło, powstańcy, którzy ocaleli postanowili wybudować poległym kolego na miejscu ich wiecznego spoczynku pamiątkową kapliczkę. Budową zajął się Stanisław Zawadzki rotmistrz łęczyckiego oddziału powstańczego. Rodzina Andrysiewiczów doglądała budowy. Wojciech Andrysiewicz przywiózł z Częstochowy duży obraz Maki Boskiej Częstochowskiej. Można go oglądać się w kapliczce. Rodzina Andrysiewiczów opiekowała się kapliczką przeszło 100 lat. W roku 1918 Polska odzyskała wolność. Wycięto las. Pan Zawadzki, właściciel gruntów sprzedając ziemię, wydzielił wokół kapliczki mały placyk. W czasie II wojny światowej w 1944 roku Niemcy zburzyli kapliczkę, mieszkańcy schowali obraz. W 1946 roku Henryk Andrysiewicz wraz z rodziną na dawnych fundamentach odbudował kapliczkę. Zawieszono obraz i ogrodzono placyk (informacja o tej treści znajduje się w kapliczce).


Szczątki powstańców do dziś spoczywają w ziemi, ale śladów mogił już nie ma. Na kapliczce figurują dwa napisy: Roch Teresiński - jeden z poległych, krakus z oddziału atakującego Rosjan; Feliks Woźniak - kolejny powstaniec, krakus poległy podczas potyczki z Rosjanami.


Powstańczą Kapliczką przy ul. Łęczyckiej w Kutnie i dobudowaną kaplicą opiekuje się kustosz, salezjanin ks. Jan Sposób. Jesteśmy księdzu Janowi Sposobowi bardzo wdzięczni za Jego zaangażowanie w pielęgnowanie naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego!


W XXII tomie Kutnowskich Zeszytów Regionalnych opublikowany został artykuł Aleksandry Szymczak – kutnowskiej nauczycielki historii pt. „Powstanie styczniowe w regionie kutnowskim w świetle wybranych tytułów prasy tajnej i warszawskiej”. Jest on ciekawy, odkrywczy i wart przeczytania właśnie teraz, by uświadomić sobie istotę i wagę tego narodowego zrywu…


Prezentujemy poniżej fragmenty w/w artykułu:


Rodzi się zatem pytanie co tak naprawdę kierowało powstańcami: ,,od pierwszej chwili powstania każdy Polak umiał na nie odpowiedzieć, a w odpowiedzi tej mieściło się rozwiązanie kwestii narodowej: zrzucić jarzmo i wygnać wroga! Oto odpowiedź godna patrioty, co się poświęca w imię wolności Ojczyzny. Za pierwszym hasłem wojennym naród ujrzał przed sobą drogę i wiedział, dokąd zdąża; nie widząc co jutro przyniesie, za całą wiarę wziął wiedzę, że bić i ścigać wroga trzeba, a ustać wtenczas, gdy prawdziwą wolnością pierś odetchnie. Jedna myśl wzbudziła naród, jedno pragnienie ocknęło się we wszystkich sercach, zapał ogarnął umysł, wszyscy zawołali: ,,zwyciężyć lub umrzeć”, i kosa z bagnetem zabłysły na zimowym słońcu”. Jednakże władze z całą mocą starały się przedstawić powstanie jako ruch o ograniczonym zasięgu i że ,, ziemiaństwo całego kraju trzyma się z dala od tego ruchu, [a] właściciele i włościanie patrzą z boleścią na zapamiętały zamach, który pozbawiony prawdziwych podstaw w narodzie, popycha kraj ku przepaści i zniszczeniem wszelkich zawodów pomyślności mu zagraża”. Mimo to wnikliwy czytelnik domyślił się, że walka o wolność trwa i przybiera na sile. Utwierdzały go w tym informacje zawarte w prasie rządowej o ściganiu, ujęciu i rozstrzeliwaniu dowódców, i żołnierzy oddziałów powstańczych, ale również doniesienia z prasy tajnej - ,,… już obok chłopa stoi szlachcic w wojennych szeregach, już grosz rzemieślnika połączył się w kasie narodowej z tysiącami bogacza, już dziś nie ma kast, nie ma wywodów rodowych, wszyscy są tylko Polakami i jako tacy czynią swą ofiarę i przyrodzoną powinność”. W walkę z zaborca zaangażowani byli także mieszkańcy regionu kutnowskiego.

Według wspomnień Józefa Kajetana Janowskiego, członka i sekretarza kolejnych składów Rządu Narodowego, ówczesny naczelnik miasta i powiatu- Józef Żegliński oświadczył, że z Kutna i okolicznych wsi może stanąć do boju około 100 ludzi, na których uzbrojenie składało się 20 sztuk broni palnej, myśliwskiej oraz kosy.. Wojska carskie działające na terenie regionu kutnowskiego, w przeciwieństwie do oddziałów powstańczych, były dobrze uzbrojone. Posiadały artylerię polową i nowoczesne karabiny iglicowe. Siły rosyjskie składały się między innymi z 4 pułków piechoty: ołonieckiego, niżegorodzkiego, ładożskiego i tomskiego oraz dwóch pułków kawalerii liniowej i 11 pułku dońskich kozaków. (…). Siły organizacji powstańczej nie zostały wykorzystane w pierwszym dniu walki, ponieważ do naczelnika powiatu nie dotarł rozkaz Rządu Tymczasowego, wyznaczający wybuch powstania na noc z 22 stycznia na 23 stycznia. Przygotowania podjęto dopiero po przybyciu do Kutna Rządu Tymczasowego, który ogłosiwszy 22 stycznia 1863 roku Manifest do narodu, proklamujący równouprawnienie wszystkich mieszkańców Królestwa Polskiego i uwłaszczenie chłopów, udał się do Kutna. Członkowie rządu w składzie: Oskar Aweyde, Jan Maykowski, Józef Kajetan Janowski, ks. Karol Mikoszewski oraz Eugeniusz i Juliusz Kesslerowie zatrzymali się w jednej z miejscowych oberży. Fakt ten upamiętnia w Kutnie tablica na rogu dzisiejszych ulic Sienkiewicza i Narutowicza, ufundowana w 1983 roku. Obecność członków rządu zaktywizowało miejscowe środowisko powstańcze. Zaplanowano atak na tutejsze koszary kozackie. W niedziele 25 stycznia, zakończono przygotowania do ataku, lecz z niewiadomych przyczyn termin przełożono na noc z 26 na 27 stycznia. Postawienie w stan pogotowia sił rosyjskich uniemożliwiło atak, ponadto zmusiło do wyznaczenia innego miejsca magazynowania broni. Wobec niepowodzenia ataku na Płock, w którym to mieście miał ujawnić się oficjalnie rząd, oraz sytuacja panująca w Kutnie, spowodowały, że Rząd Tymczasowy 27 stycznia o godzinie 22 wyjechał do Łęczycy. Jednakże powrócił do miasta raz jeszcze, wiązało się to z przekroczeniem 17 lutego 1863 roku granicy przez gen. Ludwika Mierosławskiego, wyznaczonego na dyktatora powstania. Rząd Tymczasowy wyjechał mu na spotkanie by przekazać władzę. Jego członkowie przebywali w Kutnie w dniach 18- 22 lutego 1863 roku u Kazimierza Regulskiego, zawiadowcy stacji i członka organizacji powstańczej. Do spotkania jednak nie doszło, powodem była klęska pod Krzywosądem i wycofanie się dyktatora za granicę.


Bożena Gajewska


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· redakcja dnia styczeń 19 2019 17:41:53 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 110 czytań · Drukuj

Jak żyło się mieszkańcom Kutna 100 lat temu

Images: TYGODNIK KUTNOWSKI TYTUL PISMA.jpgChcemy, Szanowny Czytelniku, byś co jakiś czas, przez cały 2019 rok, miał możliwość przeczytania, jaki sprawami żyli mieszkańcy Kutna sto lat temu… Tak, dokładnie 100 lat temu! „Tygodnik Kutnowski”, który powstał w listopadzie 1918 roku pieczołowicie opisywał problemy dnia codziennego społeczności kutnowskiej, zarówno te duże, jak i te małe…, właściwie tak samo, jak to czyni prasa dzisiejsza. Jeśli tylko masz ochotę, Szanowny Czytelniku, zaglądaj na stronę TPZK, na której będziemy pokazywać, wybrane przez nas z poszczególnych numerów „Tygodnika Kutnowskiego” z 1919 roku wiadomości – i te wielkiej wagi, i te o wiele mniejszej. Ale zawsze będą to ciekawostki dla współczesnego Kutnianina.

Wszystkie te informacje będziecie mogli czytać dzięki uprzejmości Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Żeromskiego w Kutnie, w której zbiorach znajdują przedwojenne czasopisma kutnowskie.

Images: OD REDAKCJI TYGODNIKA KUTNOWSKIEGO.jpg

Images: PRZENOSINY BIUR MAGISTRATU.jpg

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 18 2019 23:15:50 · 0 komentarzy · 79 czytań · Drukuj

kutnowscy rzeźbiarze dla WOŚP

Także kutnowscy rzeźbiarze, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, co roku oddają swoje prace na aukcje WOŚP. W tym roku Dorota Stanicka przekazała rzeźbę „Anioła w ludowym stroju”, a Józef Marciniak przekazał rzeźbę „Anioła z harmonią”.


Dorota Stanicka wychowana w otoczeniu sztuki, podjęła własne próby rękodzieła w 2004 r. zainspirowana twórczością Zbigniewa Suchińskiego. Jej twórczość jest relaksacyjna, a jednocześnie świadoma kompozycyjnie o dokładnej, wyważonej, gładkiej bryle. Pierwsze prace to anioły, później pojawiły się sceny biblijne, Madonny, postaci ludowe i sceny z życia wsi. Charakterystyczna jest kolorystyka jej rzeźb, żywe, jaskrawe kolory i dokładność, stworzyła własny styl. Jest również kolekcjonerką sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego: rzeźby, haftu, wycinanek, pisanek. Od 2007 roku uczestniczy corocznie w Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie.


Józef Marciniak rzeźbi od 2005 r., rad i wskazówek udzielał mu Zbigniew Suchiński, uznany rzeźbiarz kutnowski. Tematyką jego prac są postacie świętych w formie pojedynczej bryły i szopki. Ma własny styl i inwencje. Rzeźby maluje żona. Rzeźbiarz uczestniczy w kiermaszach i wystawach.


Rzeźby są piękne i życzymy tym osobom, które je wylicytują i staną się ich właścicielami, by mieli wiele radości z patrzenia na nie…


Bożena Gajewska

Images: ANIOLWLUDOWYMSTROJU.jpg Images: ANIOLZHARMONIA.jpg

Anioł w ludowym stroju - Dorota Stanicka                                                                                               Anioł z harmonią - Józef Marciniak


 

· redakcja dnia styczeń 11 2019 22:02:57 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 97 czytań · Drukuj

wesprzyj działalność T P Z K

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

od 2004 roku posiada status

Organizacji Pożytku Publicznego

Nr KRS: 0000145630

Zwracamy się do naszych członków i sympatyków o przekazanie 1% podatku od osób fizycznych na rzecz TPZK (Nr KRS: 0000145630). Taka forma wsparcia nic nie kosztuje, a nasze stowarzyszenie z Waszych kilkunastu złotych przekazanych przy rozliczaniu PIT-a będzie mogło stabilnie prowadzić działania statutowe (renowacja zabytkowych  nagrobków na  kutnowskiej nekropolii, publikacja wydawnictw regionalnych, itp…).

Licząc na Wasze poczucie wspólnoty

pozostajemy z szacunkiem

w imieniu Zarządu TPZK

Bożena Gajewska

Images: tpzk_logo.jpg


 

· redakcja dnia styczeń 10 2019 18:46:34 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 89 czytań · Drukuj

zwiedzamy naszą małą i dużą ojczyznę...

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w 2019 roku zaprasza na wyjazdy krajoznawcze :

8 czerwca - Dworki Regionu Kutnowskiego z przewodnikiem  panem  Tomaszem. Wyjazd godz. 8.00 Stadion Kościuszki. Przewidziany obiad. Wpłaty 60 zł  do 15 maja.

20 lipca - Nieszawa, Raciążek, Ostrowąs, Ciechocinek. Wyjazd 8.00 stadion Kościuszki. Wpłaty 50zł  do 30 czerwca.

21 - 25 sierpnia - PODLASIE -Białystok, Białowieża, Hajnówka, Supraśl, Tykocin,Święta Woda,  Szlak Tatarski. Cena 650zł. Wyjazd 8.00 Stadion. Przedpłata 200zł  do 30 marca. Pozostała kwota do 30 czerwca w Dworku Modrzewiowym we wtorki -godz. 16.00- 19.00.

Danuta Ujazdowska

· redakcja dnia styczeń 10 2019 18:39:03 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 91 czytań · Drukuj

kilka informacji o Doktorze...

Images: TROCZEWSKI 2019.jpgDoktor Antoni Troczewski w całym swoim życiu kierował się zasadą: „Nic dla siebie, wszystko dla innych, to obowiązek patriotyczny polskiego inteligenta”. Przykładem tak pojmowanego obowiązku wobec „małej ojczyzny” była inicjatywa doktora Antoniego Troczewskiego - projekt pobudowania „Domu Strażackiego” dla Towarzystwa Strażackiego w Kutnie, by tenże służył po wsze czasy ku pożytkowi i potrzebom straży oraz wszelkich instytucji społecznych Ziemi Kutnowskiej. Pamiętać bowiem należy, że ziemia kutnowska znajdowała się w tamtym czasie pod zaborem rosyjskim, postępowała rusyfikacja polskiego społeczeństwa, a pielęgnowanie kultury polskiej było surowo karane. Doktor Antoni Troczewski jednak potrafił zaangażować kutnowską inteligencję do stworzenia zakonspirowanego miejsca – „ostoi polskości”. Budynek wybudowany w roku 1900, służy do dziś mieszkańcom Kutna.

W listopadzie 1918 r. ukazuje się pierwsza w dziejach Kutna lokalna gazeta - Tygodnik Kutnowski (TK), który wychodził do 1932 r. We wrześniu 1919 r. redaktorem i wydawcą pisma został Antoni Troczewski, który przeniósł siedzibę redakcji do swojego domu. Artykuły zawarte w TK są ważnym źródłem do poznania dziejów Kutna w latach dwudziestych XX wieku. Inicjatorem i twórcą „TK” był dr Troczewski. Tygodnik powstał jako bezpartyjny organ społeczno - ekonomiczny i literacki, poruszający sprawy miasta i najbliższej okolicy. Zadaniem pisma miało być – szerzenie kultury, oświaty, etyki i obowiązków społecznych. W późniejszym okresie stał się organem narodowej demokracji. Zasługi dr A. Troczewskiego dla wydawania Tygodnika Kutnowskiego były nieocenione - był twórcą gazety, podpowiadał tematy, pozyskiwał autorów i prenumeratorów.

Antoni Troczewski był współorganizatorem pierwszych w Kutnie obchodów Święta Niepodległości w dniu 9 listopada 1919 r. W domu Troczewskiego odbyło się zebranie organizacji społecznych w sprawie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Powstał komitet, który opracował program obchodów. Uroczystość na dworcu zakończyło wystąpienie A. Troczewskiego: „Dzisiaj po raz pierwszy obchodzimy Święto prawdziwe, radosne święto szczęścia - pierwszą rocznicę zmartwychwstania Polski.... Jeszcze rok temu byliśmy narodem niewolnym”.

dr Antoni Troczewski był Kawalerem Oficerskiego Krzyża „Polonia Resituta”. Otrzymał go jeszcze za swojego życia, a po śmierci krzyż ten stanowił element nagrobka Doktora.Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta - Polska Odrodzona) jest po Orderze Orła Białego drugim w hierarchii najwyższym cywilnym odznaczeniem polskim. Ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 4 lutego 1921 roku jako symbol odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności w 1918 roku. Orderem tym odznaczani mieli być obywatele, którzy zasłużyli się ojczyźnie wybitną twórczością na polu nauki, wynalazczości, kultury i sztuki, wyjątkową sumiennością w pracy, ofiarnością i poświęceniem, działalnością filantropijną i działaniami na rzecz rozwoju kraju.

Czy wiesz, że dr Antoni Troczewski:

· ... przed przyjazdem do Kutna przez 3 lata pracował w szpitalu na Pradze w Warszawie zdobywając specjalizację chirurga.

· ... po przybyciu do Kutna zastał działające tylko jedno stowarzyszenie – Ochotniczą Straż Ogniową

· .... w Kutnie pracował bezpłatnie jako  lekarz nadetatowy w latach 1891 -1893.

· ... był pierwszym w Kutnie korespondentem, piszącym o naszym mieście w ogólnopolskich gazetach.

· ... miał dwie córki: Zofię (ur. 1896r.) i Helenę (ur. 1901r.)

· ... w marcu 1901 roku wystąpił na scenie Domu Strażackiego grając Michała Wołodyjowskiego w pierwszym przedstawieniu zrealizowanym na podstawie „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza.

· ... zaprosił do Kutna w roku 1904, Henryka Sienkiewicza, którego wykład, w Domu Dochodowym Straży Ogniowej, był wielką manifestacją polskości.

· ... osobiście prowadził Księgę Pamiątkową Towarzystwa Strażackiego.

· ... na pogrzebie Antoniego Troczewskiego przemawiał Roman Dmowski

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 06 2019 12:27:28 · 0 komentarzy · 92 czytań · Drukuj

wspólnie świętujmy przez cały 2019 rok

Images: dr Antoni Troczewski.jpgW 2019 roku obchodzimy w naszej kutnowskiej społeczności 100 rocznicę nadania dr Antoniemu Troczewskiemu godności honorowego obywatela miasta Kutno. To wyjątkowy czas, w którym warto przypominać sobie maksymę, jaką kierował się w życiu Doktor – „nic dla siebie, wszystko dla innych”.


22 grudnia 1919 roku na 57 posiedzeniu Rady Miejskiej Miasta Kutno radni podjęli uchwałę o nadaniu godności Honorowego Obywatela Miasta Kutno dr Antoniemu Troczewskiemu.

Napisano o tym fakcie w 2 numerze Tygodnika Kutnowskiego z 1920 roku.

„Po odczytaniu komunikatów przewodniczący burmistrz Klepa zawiadamia Radę, że wpłynął wniosek 14 radnych treści następującej: „zważywszy, że radny dr Antoni Troczewski w ciągu 30-letniej działalności w mieście Kutnie dobrze się zasłużył miastu jako inicjator i twórca szeregu instytucji społecznych i kulturalnych, jako krzewiciel ducha obywatelskiego i narodowego, jako niestrudzony działacz i gorący patriota, Rada Miejska postanawia nadać najwyższy zaszczyt, mianowicie godność honorowego obywatela miasta Kutna. Cześć zasłudze!

Po gorącem przemówieniu radnego inż. Bowbelskiego, wszyscy radni jednogłośnie, powstawszy z miejsc, z okrzykiem: dr Troczewski niech żyje! wniosek uchwalili. Słowami: Wdzięczność jest cechą serc szlachetnych. Panowie, byliście wyrazem wdzięcznego miasta. Doktor Antoni Troczewski jest pierwszym honorowym obywatelem miasta Kutna, przewodniczący zamknął zebranie.”

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 02 2019 17:26:47 · 0 komentarzy · 86 czytań · Drukuj

2019


Images: KARTKA KARTKA 2019.jpg

Bożena Gajewska
· redakcja dnia styczeń 01 2019 12:01:19 · 0 komentarzy · 94 czytań · Drukuj

kiermasz

Newsy


Kolorowy i świąteczny kiermasz rękodzieła artystycznego


Jak co roku w grudniu, kutnowscy twórcy rękodzieła artystycznego byli uczestnikami kiermaszu bożonarodzeniowego w Kutnowskim Domu Kultury. Organizatorami wydarzenia byli : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Muzeum Regionalne w Kutnie. Członkowie Sekcji Rękodzieła Artystycznego TPZK w osobach : M. Żylińska, E. Sarnicka, M. Żandarowska, A. Oczak, U. Jędzrzejczyk, J. Stańczyk, R. Olesiński, S. Suchodolski, J. Marciniak,J, Wasiak i M. Rutkowski wystawili swoje prace w holu górym KDK. Wśród rzeźb zobaczyć można było : szopki, postacie świętych, myśliwych, mikołaje, aniołki, choinki wykonane w drewnie lipowym polichromowanym. M. Rutkowski pokazał sztukę Art Brut ( surowa, naturalna, nie fałszowana sztuka- czerpana z własnego wnętrza, a nie zapożyczonych szablonów i wzorców sztuki klasycznej).

Twórczynie rękodzieła artystycznego pokazały wykonane z różnych materiałów i robione różnymi technikami ozdoby świąteczne : bombki, wieńce świąteczne , stroiki na stół wigilijny, choinki, skrzaty, jeże, bałwanki, mikołaje, kwiaty, świece dekoracyjne i wiele innych ozdób, a także czapki i rękawice ręcznie dziergane, przytulanki z materiału.

Kiermaszowi towarzyszyły warsztaty tworzenia ozdób i kartek świątecznych prowadzone przez pracownika Muzeum Regionalnego.

Kiermasze sztuki są elementem barwnego i nastrojowego akcentu czasu przed świętami, a także możliwością pokazania wyobraźni i talentu amatorskich twórców TPZK.

B. Ł.· redakcja dnia grudzień 10 2018 22:12:20 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 170 czytań · Drukuj

KZR

NewsyW dniu 04 grudnia br., w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się wieczór, na którym Komitet Redakcyjny TPZK przedstawił przybyłym gościom kolejny, XXII tom „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.

Wiceprezes TPZK, a jednocześnie redaktor naczelny wydawnictwa dr n. med. Karol Koszada, powitał przybyłych przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu oraz licznie zgromadzonych mieszkańców miasta Kutno.

W swoim krótkim wystąpieniu, wiceprezes powiedział między innymi:

Rok 2018 jest bardzo ważny dla naszej Ojczyzny, albowiem obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, po 123 latach niewoli porozbiorowej. Wiele działań, w bieżącym roku w Polsce było podporządkowanych tej rocznicy. W naszym mieście też przez cały rok, odbywał się „festiwal” imprez z tej okazji. Większość wydarzeń związanych z tą rocznicą, została zorganizowana spontanicznie, z inicjatywy samych obywateli, mieszkańców miasta Kutno.

Rok bieżący też dla TPZK był rokiem wyjątkowym, zostaliśmy nagrodzeni przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Kutno. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, za całokształt działalności wydawniczej, uhonorowała nasze Towarzystwo nagrodą honorową Superekslibris, a Karola Koszadę, Elżbietę Świątkowską i Bożenę Gajewską, autorów albumu fotograficznego zatytułowanego Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców, wyróżniono indywidualną nagrodą honorową Złoty Ekslibris.

Redakcja „Powiatowego Życia Kutna”, za bogatą, wielotematyczną, czterdziestoletnią działalność edytorską, wyróżniła Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej statuetką Kutnowski Hit Roku 2018.

W imieniu całego Towarzystwa, dziękuję za te wszystkie wyróżnienia i nagrody. Chciałbym w tym miejscu podziękować Prezydentowi Miasta Kutno, jak również samorządowi powiatowemu oraz sponsorom indywidualnym, za pomoc finansową, albowiem to dzięki tej pomocy, z myślą o mieszkańcach naszego miasta i powiatu, możemy realizować zadania, które sobie wyznaczyliśmy.

Oddajemy w ręce naszym czytelnikom kolejny, dwudziesty drugi tom „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Znajdziecie w nim artykuły nawiązujące do przeszłości Polski, do wydarzeń związanych z rocznicą Odrodzenia Państwa Polskiego, jak również opisujące lata jego odbudowy. Życzę miłej lektury.

Następnie sekretarz redakcji dr n. med. Elżbieta Świątkowska, przedstawiła prezentację multimedialną, w której zaanonsowała autorów i scharakteryzowała zamieszczone
w prezentowanym tomie ich artykuły. Autorom tekstów wręczone zostały egzemplarze autorskie wraz z podziękowaniami od Kolegium Redakcyjnego Towarzystwa.

Na zakończenie prezentacji, Adam Lewandowski wygłosił, urozmaicony pokazem zdjęć ilustrującymi opisywane czasy, krótki referat omawiający jego artykuł Kutno i jego mieszkańcy w Polsce Ludowej.

Po zaprezentowaniu XXII tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”, w części artystycznej wystąpił Kameralny Zespół Wokalny Cantabile przy TPZK, pod dyrekcją Joanny Domagały.

Przy ciastkach i kawie, uroczystość zakończyły rozmowy i dyskusje uczestników spotkania.
· redakcja dnia grudzień 08 2018 19:15:50 · 0 komentarzy · 178 czytań · Drukuj

kiermasz

Newsykiermasz 2018
· redakcja dnia grudzień 02 2018 20:54:05 · 0 komentarzy · 196 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!