Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
KZR Nr 22 - 2018r

Kutnowskie Zeszyty Regionalne 2018 tom XXII

SPIS TREŚCI

Wstęp……………………………………………………………………………………………

ROZPRAWY, STUDIA I ARTYKUŁY

Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – czterdziestolecie działalności wydawniczej…..

Aleksandra Szymczak

Powstanie styczniowe w regionie kutnowskim w świetle wybranych tytułów prasy tajnej i warszawskiej…………………………………………………………………………………....

Aleksandra Szafrańska-Dolewska

Dwór w pod kutnowskim Głogowcu – jego historia i właściciele…………………………….

Anna Maria Wrzesińska

Kopiec Kościuszki w Żychlinie i nie tylko tam, jako przykład walki Polaków o utrzymanie tożsamości narodowej podczas zaborów………………………………………………………..

Adam Lewandowski

Kutno i jego mieszkańcy w Polsce Ludowej……………………………………………………

Elżbieta Pajor

Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w złotych latach PRL i w okresie transformacji gospodarczej……………………………………………………………………………………..

BIOGRAFIE I WSPOMNIENIA

Konecki Witold

Moje wspomnienia………………………………………………………………………………

Jerzy Wizner

Moje kutnowskie wspomnienia cz. I……………………………………………………………

PRZYCZYNKI, MATERIAŁY, DOKUMENTY

Bożena Gajewska

Publiczna egzekucja w Kutnie w dniu 9 czerwca 1941 roku………………………………….

Marysia Galbraith

Odnajdywanie dziedzictwa żydowskiego w Kutnie…………………………………………….

Jacek Perzyński

Ksiądz Antoni Szandlerowski niezwykły poeta „Młodej Polski”, kapłan oddany sztuce i kobiecie………………………………………………………………………………………….

Jolanta Bujalska-Kowalczyk

Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Kutnowskiego w latach 1928-39. Skarby rodzinnej szuflady………………………………………………………………………………………….

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Henryk Lesiak (1932-2018)……………………………………………………………………..

RECENZJE, OMÓWIENIA

Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców, [red.] Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska, Bożena Gajewska, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Kutno 2017, s. 345. (Tomasz Stempowski)

KRONIKA I SPRAWOZDANIA

Kalendarium wybranych wydarzeń z historii Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie 1999/2000 – 2017/2018………………………………………………...

Kronika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za 2017 rok……………………………..


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!