Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
promocja KZR 2018W dniu 04 grudnia br., w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się wieczór, na którym Komitet Redakcyjny TPZK przedstawił przybyłym gościom kolejny, XXII tom „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.

Wiceprezes TPZK, a jednocześnie redaktor naczelny wydawnictwa dr n. med. Karol Koszada, powitał przybyłych przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu oraz licznie zgromadzonych mieszkańców miasta Kutno.

W swoim krótkim wystąpieniu, wiceprezes powiedział między innymi:

Rok 2018 jest bardzo ważny dla naszej Ojczyzny, albowiem obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, po 123 latach niewoli porozbiorowej. Wiele działań, w bieżącym roku w Polsce było podporządkowanych tej rocznicy. W naszym mieście też przez cały rok, odbywał się „festiwal” imprez z tej okazji. Większość wydarzeń związanych z tą rocznicą, została zorganizowana spontanicznie, z inicjatywy samych obywateli, mieszkańców miasta Kutno.

Rok bieżący też dla TPZK był rokiem wyjątkowym, zostaliśmy nagrodzeni przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Kutno. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, za całokształt działalności wydawniczej, uhonorowała nasze Towarzystwo nagrodą honorową Superekslibris, a Karola Koszadę, Elżbietę Świątkowską i Bożenę Gajewską, autorów albumu fotograficznego zatytułowanego Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców, wyróżniono indywidualną nagrodą honorową Złoty Ekslibris.

Redakcja „Powiatowego Życia Kutna”, za bogatą, wielotematyczną, czterdziestoletnią działalność edytorską, wyróżniła Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej statuetką Kutnowski Hit Roku 2018.

W imieniu całego Towarzystwa, dziękuję za te wszystkie wyróżnienia i nagrody. Chciałbym w tym miejscu podziękować Prezydentowi Miasta Kutno, jak również samorządowi powiatowemu oraz sponsorom indywidualnym, za pomoc finansową, albowiem to dzięki tej pomocy, z myślą o mieszkańcach naszego miasta i powiatu, możemy realizować zadania, które sobie wyznaczyliśmy.

Oddajemy w ręce naszym czytelnikom kolejny, dwudziesty drugi tom „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Znajdziecie w nim artykuły nawiązujące do przeszłości Polski, do wydarzeń związanych z rocznicą Odrodzenia Państwa Polskiego, jak również opisujące lata jego odbudowy. Życzę miłej lektury.

Następnie sekretarz redakcji dr n. med. Elżbieta Świątkowska, przedstawiła prezentację multimedialną, w której zaanonsowała autorów i scharakteryzowała zamieszczone
w prezentowanym tomie ich artykuły. Autorom tekstów wręczone zostały egzemplarze autorskie wraz z podziękowaniami od Kolegium Redakcyjnego Towarzystwa.

Na zakończenie prezentacji, Adam Lewandowski wygłosił, urozmaicony pokazem zdjęć ilustrującymi opisywane czasy, krótki referat omawiający jego artykuł Kutno i jego mieszkańcy w Polsce Ludowej.

Po zaprezentowaniu XXII tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”, w części artystycznej wystąpił Kameralny Zespół Wokalny Cantabile przy TPZK, pod dyrekcją Joanny Domagały.

Przy ciastkach i kawie, uroczystość zakończyły rozmowy i dyskusje uczestników spotkania.

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!