Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
Renowacja starych grobów

Komitet Opieki Nad Kutnowskim Cmentarzem


 


„Ojczyzna to ziemia i groby”

Ferdinand Foch (1851-1929)

Ratowanie starych nagrobków na rzymskokatolickim cmentarzu parafialnym w Kutnie.

Cmentarz – to księga kultury utrwalająca ślady historii – tak o cmentarzu na Powązkach mawiał nieżyjący już Jerzy Waldorf - należy o niego dbać, by pozostawał na zawsze miejscem godnego spoczynku. A taką księgą kultury w naszej „małej ojczyźnie” jest cmentarz parafialny w Kutnie.

Cmentarz parafialny w Kutnie gromadzi w sobie świadectwa ostatnich niemal 200 lat historii regionu kutnowskiego. Groby kryją szczątki doczesne kolejnych pokoleń, tworzących historię naszego miasta. Są wśród nich ludzie szczególnie zasłużeni dla Kutna. Wiele z tych grobów, poprzez swoje pomniki i inskrypcje, ma dziś historyczną i kulturową wartość. Stare, zabytkowe pojedyncze mogiły, przewrócone krzyże czy prawie całkowicie zarośnięte tablice nagrobkowe – to miejsca, których nie brakuje, i o które trzeba zadbać.

Szkoda tylko, że niektórzy z mieszkańców Kutna nie dostrzegają piękna swej nekropolii. Może brak im świadomości, że niszcząc groby, niszczą pamięć. ,,Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania'' - pisała Wisława Szymborska. Winni zastanowić się nad tymi słowami ci, którzy niszczą stare nagrobki, wykopują krzyże, rozkradają to, co pozostało ze starych grobowców. A przecież te stare nagrobki to zabytki podlegające ochronie prawnej. Należy jednak zauważyć, że jest to nie tylko wykroczenie wobec prawa, to także występek wobec pamięci - pamięci jednostki i pamięci zbiorowej. Co po nas zostanie, jeśli my sami niszczymy przeszłość?

Images: 91.JPG Images: 96.JPG

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej próbuje uratować to, co jeszcze zostało do uratowania. Możemy to czynić, jeśli uda się zebrać odpowiednie środki pieniężne Oczywiście, nie wszystkie nagrobki wymagają nakładów pieniężnych. Wiele nagrobków jest czyszczonych i konserwowanych przez członków TPZK – wystarcza dobra wola, trochę czasu i sił, by doprowadzić do porządku stary nagrobek.... Jednak zabytkowe groby wymagają ręki konserwatora dzieł sztuki i środków finansowych.

Pierwszą kwestę publiczną, w celu zdobycia środków finansowych na konserwację starych grobów, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zorganizował w dniu 11 listopada 1992 roku. Inicjatorem ratowania zabytków kutnowskiego cmentarza był śp. Andrzej Urbaniak prezes TPZK. Członkowie Towarzystwa oraz młodzież szkolna z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. H. Dąbrowskiego kwestowali na ten cel. Dzięki hojności mieszkańców Kutna odczyszczono  i poddano konserwacji  pomnik nagrobny wielce zasłużonego dla Kutna, dr Antoniego Troczewskiego, wzniesiony w 1929 roku oraz nagrobek Franciszki Enderlin, Przełożonej Pensji Żeńskiej. Niestety, nagrobek Doktora wymaga fachowej renowacji.

Stowarzyszenie już dużo wcześniej współpracowało z „Dąbrowszczakiem”, którego uczniowie pod opieką pani Danuty Bartol prowadzili co roku systematyczną pracę utrzymywania porządku na zabytkowych grobach cmentarza parafialnego w Kutnie.

Po jedenastu latach kwestę wznowiono i trwa ona nieprzerwanie od 2003 roku do dziś. Kwesta jest prowadzona każdego roku w dniu 1 listopada od godzin porannych aż do zmierzchu. Udział w kweście licznie biorą członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz wolontariusze: harcerze, młodzież szkolna z kutnowskich szkół średnich i podstawowych, gimnazjum, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych Kutna i Powiatu Kutnowskiego, pracownicy kutnowskich instytucji kultury, artyści, a także inne osoby, którym zależy na kultywowaniu pamięci o naszej „małej ojczyźnie” (dla przykładu w 2010 roku kwestowało około 130 osób).
Podczas prowadzenia kwesty na cmentarzu rozdawane są ulotki opracowywane merytorycznie i graficznie przez członka TPZK - Andrzeja Latosa (czyni to nieprzerwanie od I do XI kwesty), na których prezentowane są nagrobki wyremontowane ze środków finansowych zebranych podczas wcześniejszej kwesty oraz te, które wymagają odnowienia w najbliższym czasie. Odwiedzającym kutnowską nekropolię w 2013  roku rozdano ponad 1500 sztuk ulotek, niestety zabrakło ich przed końcem dnia 2 listopada.... W następnym roku trzeba wydrukować więcej!

Images: 98.JPG Images: g4.JPG

W latach 2009-2013 hojniejszym darczyńcom Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wręczało książkę „Cmentarz Parafialny w Kutnie” (tom I) autorstwa ks. Zbigniewa Drzewieckiego. Tę wartościową pozycję książkową otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Kutno, który od lat przychylnie patrzy na naszą działalność w tej materii. Osobne podziękowania należą się ks. prałatowi Stanisławowi Pisarkowi – Dziekanowi Kutnowskiemu, który ze zrozumieniem i pomocą podchodzi do naszej społecznej pracy na rzecz ochrony zabytkowych starych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

Inicjatywa otoczenia opieką zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym spotkała się z przychylnością wielu mieszkańców miasta i okolic. Podczas kolejnych corocznych publicznych kwest (dziewięciu) zebrano kwoty:

- w 2003 roku – 3.855,35 zł,

- w 2004 roku - 5.460,25 zł,

- w 2005 roku - 6.016,75 zł,

- w 2006 roku - 5.604,41 zł,

- w 2007 roku – 8.8817,30zł,

- w 2008 roku - 11.366,80 zł,

w 2009 roku - 8.841,20 zł,

w 2010 roku - 10.531,00 zł,

w 2011 roku - 10.233,00 zł,

w 2012 roku -  11.307,07 zł,
w  2013 roku - 11.714,54 zł,

w  2014 roku - 13.358,00 zł,
w 2015 roku - 11.350,79 zł

Zarząd TPZK w 2003 roku powołał do życia Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie, który działa jako jedna z sekcji stowarzyszenia. Jego członkowie współpracują z ks. prałatem Stanisławem Pisarkiem - Dziekanem Kutnowskim, z zarządcą cmentarza oraz z konserwatorem zabytków. Dzięki zaangażowaniu członków Towarzystwa corocznie przeprowadzana jest wizja lokalna na cmentarzu. Stare i zabytkowe groby są dokumentowane, a następnie zapadają decyzje o wyborze tych do renowacji. Pod czujnym okiem konserwatora dzieł sztuki pana Jarosława Czechowskiego członkowie TPZK czyszczą, odnawiają i konserwują te nagrobki, które nie są wpisane do rejestru zabytków. Oprócz prac wymagających wiedzy o sztuce konserwacji, w ciągu całego roku kalendarzowego członkowie tej sekcji wykonują bardzo prozaiczne prace - porządkują teren wokół grobów i wyrywają chwasty.

 

Images: 92.jpg Images: 97.JPG Images: 93.JPG

Od pierwszej kwesty w 2003 roku zarząd TPZK co roku powołuje komisję ds. przeliczenia środków finansowych zebranych podczas publicznej kwesty na odnowienie starych zabytkowych nagrobków. Zaraz po zmierzchu, gdy już zakończone jest kwestowanie, w „Modrzewiowym Dworku” - siedzibie TPZK przy ul. Narutowicza 20, komisja przeprowadza liczenie. W skład komisji zawsze wchodzą prezes, skarbnik oraz członek Komisji Rewizyjnej, a także inni członkowie TPZK.  Zdejmowane są plomby z puszek i komisja liczy pieniądze. Po przeliczeniu gotówki sporządza się protokół (z wyszczególnieniem, ile bilonu i banknotów oraz z jakim nominałem), który podpisują wszyscy członkowie komisji. Środki finansowe na renowację starych grobów gromadzone są na rachunku TPZK na osobnym koncie w banku.

Gdy organizowano kwestę w roku 2004, stowarzyszenie wystąpiło do mieszkańców Kutna z apelem: „Pierwsze efekty naszej wspólnej pamięci zauważyliście Państwo na cmentarzu parafialnym w Kutnie w postaci dwóch odrestaurowanych zabytków nekropolii i kilku kolejnych naprawionych. Zwracamy się z apelem do całej społeczności miasta o kolejną pomoc”.

Dzięki hojności mieszkańców regionu kutnowskiego, odwiedzających naszą nekropolię, w roku 2004 rozpoczęto remont dwóch pierwszych grobów - odnowiono nagrobek Anny z Wernów-Krysińskiej (pochodzący z 1838 roku i należący do najstarszych na kutnowskiej nekropolii) oraz nagrobek rodziny Kamińskich (pochodzący z II połowy XIX wieku – m.in. Jana Kamińskiego +1889). Prace te wykonywane były przez pana Baranowskiego, a ukończone zostały w roku 2006.

Przy konserwacji i renowacji grobów zabytkowych zachodzi konieczność korzystania z profesjonalnego wykonawstwa. Roboty i usługi konserwacji i renowacji grobów zabytkowych mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje wymagane do prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich określone w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

Następne zabytkowe nagrobki były już konserwowane i odnawiane przez pp. Jarosława i Barbarę Czechowskich – konserwatorów dzieł sztuki z Torunia. Przed przystąpieniem do prac sporządzana jest dokumentacja konserwatorska, zawierana jest umowa, i dopiero na tej podstawie prowadzone są prace. W latach 2005 - 2007 został odnowiony grobowiec (w kształcie kapliczki) rodziny Grochowskich z II połowy XIX wieku, znanych miejscowych aptekarzy.

Images: 95.JPG
W roku 2007 pp. Jarosław i Barbara Czechowscy rozpoczęli konserwację jednego z piękniejszych grobowców na cmentarzu parafialnym - nagrobku Julianny z Boguckich Janowskiej +1886 (rzeźba z postacią Matki Boskiej Bolesnej stojącej na tle krzyża). Zaplanowano restaurację tego nagrobku na okres dwóch lat. Komisyjny odbiór prac konserwatorskich został dokonany protokółem z dnia 10 sierpnia 2009 roku.

W roku 2011 prowadzona była renowacja nagrobka Witolda Matzeka – wykonano nowy cokół, odnowiono i zakonserwowano krzyż.  Prace finansowane są ze środków uzyskanych podczas kwesty w 2007 roku. Odczyszczono płyty nagrobne na grobach Włodzimierza Kalicińskiego, Zofii Januszewskiej, Teofili Bowbelskiej, rodziny Ptaszyńskich. Ze środków zebranych podczas kwesty w roku 2007 przeprowadzono renowację m.in. płyty nagrobnej żeliwnej Mikołaja Pawłowicza Maksymowicza Fiedorowa +1833 z krzyżem prawosławnym - jest to jeden z najstarszych nagrobków na kutnowskim cmentarzu parafialnym! Odsłonięta inskrypcja przedstawia datę 10.06.1833 rok. Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia prac wykonał nieodpłatnie Bogdan Krawczyk, który zawsze służy radą i pomocą przy konserwacji starych nagrobków.

Zarząd TPZK podjął decyzję o oznakowywaniu odnowionych grobów – na każdym odrestaurowanym nagrobku zamocowana jest tabliczka z informacją, że środki finansowe z kwesty w danym roku zostały wykorzystane na renowację konkretnego grobu:

- tabliczka na nagrobku Anny z Wernów-Krysińskiej „Grób odrestaurowany z datków społeczeństwa Ziemi Kutnowskiej. Kwesta 2003”.

- tabliczka na nagrobku rodziny Kamińskich „Grób odrestaurowany z datków społeczeństwa Ziemi Kutnowskiej. Kwesta 2003”.

- tabliczka na nagrobku rodziny Grochowskich „Grób odrestaurowany z datków społeczeństwa Ziemi Kutnowskiej. Kwesta 2004”.

W dniu 29 maja 2012 roku odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy TPZK.W spotkaniu na terenie Cmentarza Parafialnego w Kutnie uczestniczyli członkowie zarządu TPZK i członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej: Marek Wójkowski, Jerzy Łompieś, Bogdan Krawczyk, Przemysław Woźniak, Bożena Gajewska.

W dniu 29 maja 2012 roku odbyło się spotkanie stron w celu końcowego odbioru robót prac renowacyjnych przy grobowcu Edwarda Kopcia dyrektora Cukrowni Marya w Sójkach. Powyższe prace prowadzone były na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z Zakładem Konserwacji Nagrobków pana Wiesława Domańskiego. Zakres prac remontowych objął wykonanie następujących czynności: rozebranie nagrobka, przemurowanie elementów cokołu, naprawę pozostałych elementów. Zakres prac renowacyjnych przy grobie Edwarda Kopcia dyrektora Cukrowni Marya w Sójkach prowadzony był na podstawie dokumentacji technicznej sporządzonej przez Pracownię Projektowo-Usługową MAGBUD w Kutnie, ul. Narutowicza 8. Dokumentację wykonał pan Bogdan Krawczyk, jak co roku, nieodpłatnie. Dziękujemy!

Images: DSC03380.JPG Images: DSC04738.JPG
Członkowie SKOnCPwK przy TPZK, na podstawie wizji lokalnej podczas kolejnych etapów robót, a także stanu końcowego oraz przedstawionej opinii wykonawcy prac, stwierdzili wykonanie powyższych prac zgodnie z zapisami w umowie o dzieło. Nie przedstawiono zastrzeżeń co do jakości przeprowadzonych prac renowacyjnych.
Ogrodzenie wokół nagrobka (cztery słupy i łańcuchy) zostało przewiezione do firmy Rombud, gdzie zostało poddane piaskowaniu, wykonano brakujące 2 ogniwa, połączono łańcuch, a następnie całość ogrodzenia została pomalowana. Wszystkie te prace wykonał pan Piotr Kowalski – właściciel firmy Rombud w Żychlinie nieodpłatnie. Dziękujemy!

Następnie zebrani przeprowadzili oględziny starych i zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie celem wyłonienia tych, które wymagają najpilniejszych prac renowacyjnych, konserwatorskich lub oczyszczenia kamienia.

Images: 99 9.JPG Images: Kopia DSC07427.JPG

 


Ze środków finansowych zebranych w ostatnich latach TPZK przeprowadziło renowację grobowca (z pomnikiem w kształcie neogotyckiej kapliczki) Anny Chlewickiej ze Starzyńskich +1904. Było to duże i kosztowne przedsięwzięcie.

Grób ten jest zasklepiony w przyziemiu dwuspadowo. W wezgłowiu nagrobek w kształcie neogotyckiej kapliczki z piaskowca ze stopniami po bokach. Kapliczka na planie prostokąta, nakryta dwuspadowym daszkiem z wieżyczką pośrodku. Na narożach pinakle wsparte na kolumienkach. Na ścianach ostrołukowe, profilowane płyciny. Prace konserwatorskie wykonane zostały przez panią Marią Stemplewską – dyplomowanego konserwatora rzeźby kamiennej z Torunia. Przy nagrobku wykonane zostały następujące prace: kamień został poddany dezynfekcji, odczyszczaniu, odsalaniu, następnie zostały sklejone pęknięcia i wypełnione szczeliny, na końcu zaś kamień poddany został hydrofobizacji, co oznacza, że „nadano mu cechy odpychania wody". Przeprowadzono rekonstrukcję komory grobowej, uzupełnione zostały ubytki, zrekonstruowano brakujące elementy:  brakujące części wieżyczek i kwiatony zrekonstruowane w sztucznym kamieniu (czyli zaprawie), brakujący krzyż został zrekonstruowany w piaskowcu. Wykonany został także retusz kolorystyczny wraz z zaakcentowaniem liternictwa.
Może czytelników zainteresuje informacja, że piaskowiec, w jakim wykonano pomnik pochodzi ze złóż w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego. Nagrobek nie nosi żadnej sygnatury, co może (ale nie musi) wskazywać na to, że projekt pomnika zaczerpnięty jest z powszechnych w końcu XIX i XX wieku wzorników kamieniarskich, niemniej wysoki poziom wykonania wskazuje na wysoko wyspecjalizowanego twórcę lub warsztat.

Dziękujemy pani Annie Sętkowskiej z ulicy Skłodowskiej, która ze zrozumieniem podeszła do naszej prośby i umożliwiła nam korzystanie z wody, niezbędnej do renowacji nagrobka Anny Chlewickiej ze Starzyńskich. Bez dostępu do bieżącej wody bardzo trudno byłoby prowadzić prace.
Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zdecydował o uporządkowaniu w 2012 roku starych grobów w alei wiodącej od głównej bramy do kaplicy cmentarnej. W związku z tym uporządkowano teren wokół grobów oraz wykonano renowację kilku grobów w tej alei. Przy nagrobku Filipiny Otfinowskiej +1889 (kwatera 1) wkopano od strony chodnika słupek w ogrodzeniu i odczyszczono płytę nagrobną, wykonano izolację, opaskę z cegły, na wierzch położono tynk, a następnie wykonano spadek, tak by nie zatrzymywała się woda. Prace wykonał Zakład Konserwacji Nagrobków pana Wiesława Domańskiego. Na pomniku brak jest krzyża – w przyszłości należy dopasować krzyż żeliwny z odzysku, odczyścić i zamontować.

 

Images: DSC03342.JPG Images: DSC07289.JPG
Przy nagrobku Wincentego Golędzinowskiego +1887 (kwatera 1), wykonano nową komorę grobową. Prace
wykonał Zakład Konserwacji Nagrobków pana Wiesława Domańskiego
.
Images: DSC03344.JPG Images: DSC05195.JPG

Renowacji poddano także nagrobek Marcina Białoskórskiego +1889 (kwatera 2) – podniesiono płytę nagrobną i wyczyszczono, wykonano nowy fundament i złożono ponownie nagrobek. Należy jeszcze poddać renowacji ogrodzenie - pospawać przód metalowego ogrodzenia, dorobić brakujące 3 szt, kielichów (3 szt. są zachowane). Można rozważyć demontaż i odnowienie całości ogrodzenia (pospawać, naprawić, wypiaskować i pomalować) - w zależności od kosztów remontu i posiadanych środków. Wymiary ogrodzenia: wys. 1 m, dł. 3,3 m, szer. 1,8 m.

Images: DSC03348.JPG Images: DSC05080.JPG
Uporządkowano nagrobek Anulki Wiśniewskiej. Czekające nas w najbliższej przyszłości prace to renowacja ogrodzenia - w metalowym ogrodzeniu trzeba uzupełnić słupki, ceowniki, a krzyż metalowy zamocowany na nagrobku odczyścić na miejscu. 
Images: DSC03349.JPG Images: DSC04756.JPG
W roku 2012 pan Jerzy Łompieś, jak zawsze niezawodny, mimo szwankującego zdrowia, nieodpłatnie wykonał prace polegające na odczyszczeniu płyt z piaskowca i uporządkowaniu terenu wokół grobów: Franusia Hełczyńskiego +1879 (kwatera 3); Jana Kowalskiego (inżyniera budownictwa) +1891 (kwatera 2), położony w głównej alei po prawo; Anulki Wiśniewskiej położony w głównej alei po prawo; Marcina Białoskórskiego położony w głównej alei po praw; Stasinka Łozińskiego +1906 (kwatera 10), położony w głównej alei po lewo; Stanisława Marczewskiego +1914; Zofii Januszewskiej; Konstantego Jelskiego – nauczyciela, sekretarza Związku Ziemian +1929; Joanny de Collen Jelskiej +1909 (kwatera 4); Tomasza Derpowskiego +1867; Anny Grabskiej +1904 (kwatera 3), Anielci Chlewickiej +1880; Marianny Maliszewskiej +1875; Augustyna Paruszewskiego, porucznika wojsk polskich +1880; Julii Toporskiej +1869.

Wykonaliśmy także prace niezaplanowane. Na miejsce przy trzech kamiennych nagrobkach pochodzące z XIX wieku (znajdujących się za kaplicą cmentarną po lewo) wykonanych z piaskowca, w których są pochowani: Maria Dombrowska, Piotr Komorowski i Berdynard Zaremba Cielecki) przeniesiony został nagrobek Franciszki z Zawiszów Czarnych Cieleckiej - żony Feliksa Cieleckiego, właściciela Sójek. Nagrobek ten wykonany został z piaskowca, widniały na nim dwie tarcze z herbami: Prawdzic i Przerowa. W części środkowej postumentu umieszczone były dwie skrzyżowane głownie i krzyż. Nagrobek stał w dalszej części tej alei, ale przewrócił się (korzenie drzewa rosnącego tuż obok podważyły pomnik) i potłuczone zostały wszystkie jego elementy. Ostrożnie przetransportowano te części, które można było jeszcze uratować i ułożono na specjalnie w tym celu wykonanej podmurówce (prace te wykonała firma pana Radosława Kreta). Niestety, nie można było już odzyskać dawnej świetności tego nagrobka.

 

 

 

Images: 121216.JPG Images: 121213.JPG
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i społeczność Kutna pragnąc oddać hołd wielkiemu społecznikowi i pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Miasta Kutna doktorowi Antoniemu Troczewskiemu podjęło się w roku 2013 przeprowadzenia konserwacji i restauracji pomnika grobowego Małżonków Troczewskich położonego na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Stan zachowania postumentu z krzyżem jest katastrofalny ze względu na wielokrotne pomalowanie kamienia farbami. Powierzchnia piaskowca była pokryta co najmniej trzema warstwami farb, które w wielu miejscach uległy silnemu spękaniu i zaczynają się złuszczać. Obecność szczelnej powłoki malarskiej jest dla kamienia bardzo szkodliwa, gdyż uniemożliwia swobodne wysychanie i sprzyja rozwojowi mikroorganizmów i powstaniu zniszczeń związanych z działaniem wody. Zalegająca powłoka malarska również utrudnia odczytanie inskrypcji oraz uniemożliwia dokładną ocenę stanu zachowania całości. Liczne naprawy i ingerencje, jakie widać w pomniku wskazują, iż zły stan dawał się we znaki już w przeszłości. Podczas zimy 2011/2012 pomnik uległ znacznemu zniszczeniu, a krzyż wieńczący nagrobek odłamał się i przewrócił.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zleciło wykonanie „Projektu i kosztorysu prac konserwatorskich i restauratorskich Pomnika Nagrobnego Małżonków Antoniego i Lubomiry Troczewskich” pani Marii Stemplewskiej – dyplomowanemu konserwatorowi rzeźby kamiennej z Torunia i na podstawie tego opracowania będą wykonywane prace konserwatorskie. Koszt konserwacji i restauracji pomnika grobowego Małżonków Troczewskich to kwoty: renowacja i konserwacja elementów kamiennych – 17.500,oo zł, ogrodzenie – 3.500,oo zł, prace ziemne wykonane przy grobie, odwodnienie, ułożenie warstwy kamieni rzecznych – otoczaków, wykonanie tabliczki z napisem „Honorowy Obywatel Kutna”, doprowadzenia do miejsca prac konserwatorskich i zużycia energii elektrycznej i wody (2.500,oo zł). Łączny koszt renowacji i konserwacji pomnika Doktora wyniósł 23.500,oo zł. W realizację zadania oprócz mieszkańców regionu kutnowskiego, którzy podczas kwesty w dniu 1listopada 2012 roku ofiarowali na ten cel 10.000,oo złotych, włączyły się inne stowarzyszenia: Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, która wyasygnowała kwotę 2.500,oo zł na ten cel, a także Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie, która wyasygnowała kwotę 1.000,oo zł na ten cel. Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Burzyński jako wsparcie realizacji zadania publicznego przeznaczył 10.000,oo złotych.

„Czyńcie całemu światu tyle dobrego

wiele tylko możecie, ale nie

oczekujcie nagrody ani uznania

jak tylko od Boga samego”.

Bousset

Images: 121214.JPG

Napis ten widnieje na odrestaurowanym pomniku nagrobnym Doktora. Na tumbie, która stoi na miejscu pochówku Doktora, zamocowany jest Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta. Wrócił on na swoje miejsce po kilkudziesięciu latach. Mieszkańcy Ziemi Kutnowskiej od dziś z dumą przechodzić będą obok miejsca pochówku Honorowego Obywatela Miasta Kutno wiedząc, że mieli udział w tym dziele. Dbałość o grób Doktora to także podkreślenie naszego lokalnego patriotyzmu – z miłości do „małej ojczyzny” Antoniego Troczewskiego - tego wielkiego społecznika, czerpiemy przykład.

 

Uroczystego odsłonięcie tabliczki z napisem „Honorowy Obywatel Kutna” dokonali przedstawiciele ofiarodawców środków finansowych na renowację grobu doktora Antoniego Troczewskiego:

- w imieniu społeczności kutnowskiej pan Grzegorz Chojnacki przewodniczący Rady Miasta Kutno,

- w imieniu Prezydenta Miasta Kutno wiceprezydent pan Zbigniew Wdowiak

- w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku pani Zofia Warszewska-Chrząstek,

- w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie pana prezes Wiesław Kowalski

Dziękujemy ofiarodawcom, którymi są:

- społeczność Ziemi Kutnowskiej,

- Okręgowa Izba Lekarska,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie,

- Prezydent Miasta Kutna, który wsparł ten projekt środkami finansowymi, i dzięki któremu mogliśmy wykonać renowację nagrobka Doktora w ciągu jednego roku.


 

Dziękujemy osobom i firmom, które pracowały przy renowacji nagrobka:

- Marii Stemplewskiej - konserwator dzieł sztuki, która prowadziła renowację i konserwację nagrobka i tumb,

- Dariuszowi Kowalczykowi - właściciel Firmy KODAR, który prowadził renowację ogrodzenia, a nawet dorobił klucz do furtki, nie zamykanej od kilkudziesięciu lat.


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!