Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
KZR _

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej do urzędowego rejestru stowarzyszeń, zostało wpisane w dniu 21 kwietnia 1972 roku. W statucie zapisano, iż podstawowym celem Towarzystwa jest działanie służące rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu Ziemi Kutnowskiej oraz propagowanie ogółowi społeczeństwa historii regionu.

Już w roku 1975, w planach ówczesnego Zarządu Towarzystwa, było rozpoczęcie wydawania cyklicznego periodyku „Rocznika Kutnowskiego”. Niestety plany te nie zostały wówczas zrealizowane z powodu ograniczeń merytorycznych i finansowych.

Kolejne działania zmierzające do rozpoczęcia ich wydawania podjęto piętnaście lat później. Zarząd Towarzystwa powołał wówczas Komitet Redakcyjny, napisano pierwsze artykuły poświęcone dziejom Ziemi Kutnowskiej. Niestety, brak odpowiednich środków finansowych, również i tym razem nie pozwolił na realizację tego zamierzenia.

Dzięki konsekwentnemu działaniu członków Towarzystwa, marzenia miłośników naszego regionu spełniły się dopiero w roku 1997.  Dwadzieścia pięć lat po założeniu Towarzystwa, ukazał się pierwszy numer „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Od tego czasu, w grudniu każdego roku ukazuje się kolejny tom naszego wydawnictwa.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, należy do nielicznych organizacji regionalistycznych wydających, bez przerwy od kilkunastu lat, periodyk poświęcony dziejom regionu, jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Artykuły publikowane w „Kutnowskich Zeszytach Regionalnych” poruszają tematykę historyczną, ekonomiczną, ekologiczną i kulturalną. Dzięki tym publikacjom, Czytelnicy poszerzają swoją wiedzę o mniej lub bardziej znanych wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej „Małej Ojczyźnie”, wydarzeniach, które niejednokrotnie miały wpływ na dzieje całego narodu i państwa.

Redaktor naczelny „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”

Dr n. med. Karol Koszada
Proszę kliknąć na interesujący KZR a otworzy się strona z spisami treści.
KZR Nr 1- 1997r

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!